Y.Civic jest projektem dla młodzieży  w , którym  Fundacja Barka jest jednym z parterów. Opracowywany w ramach programu Europa dla Obywateli, którego celem jest pomoc w zrozumieniu Unii Europejskiej, jej historii i różnorodności oraz zachęcanie obywateli do demokratycznego uczestnictwa.

Ten projekt ma na celu naukę aktywnego obywatelstwa dla młodych ludzi!

Wokół tego tematu zostanie zorganizowanych 5 międzynarodowych spotkań w Belgii, Francji, Włoszech, Polsce i Rumunii na których młodzież z grup wykluczonych społecznie podejmowała będzie takie kwestie jak praw człowieka, zrozumienie kwestii demokratycznych, zaangażowanie obywatelskie i organizacja społeczeństwa obywatelskiego, klimat i środowisko, sieci społeczne itp.

Partenerami w projekcie jest : AFEV, BARKA, Bleu Blanc Zebre, Bonnevie training center, Citizens CampusAssociazione Cuore Che VedeUNESSA, IDée53 and Esope.

×