Projekt Y.CIVIC (2020-2022)

W latach 2020 – 2022 jednym z realizowanych przez Fundacje Barka projektów był projekt Y.Civic, realizowany w ramach programu „Europa dla Obywateli”. Obok Stowarzyszenia „AFEV”, „Bleu Blanc Zebre”, Centrum treningowego dla młodych „Bonnevie”, Fundacji „Citizens Campus”, Stowarzyszenia „Cuore Che Vede”, „UNESSA” , IDée53 and Esope, Fundacja Barka byłam jednym z zagranicznych partnerów projektu y.Civic.

 y.Civic to projekt kierowany do młodzieży w wieku 17 – 35 lat, a jego głównym celem jest zjednoczenie młodych z grup wykluczonych społecznie i wypracowanie wspólnych wniosków wokół tematów ważnych globalnie.  W ramach projektu odbyło się 5 spotkań międzynarodowych, w Belgii (w 2021 roku), we Francji, Włoszech, Polsce i Rumunii (w 2022 roku), na których podejmowane były takie kwestie jak ochrona prawa człowieka, zrozumienie kwestii demokratycznych, zaangażowanie obywatelskie i organizacja społeczeństwa obywatelskiego, klimat i środowisko, a także budowanie „sieci społecznych”.

Celem projektu było budowanie dialogu między młodzieżą z różnych krajów europejskich, nauka aktywnego obywatelstwa i głębsze zrozumienie wartości jakimi kieruje się Unia Europejska.

Rolą Fundacji Barka było wyłonienie z Barkowych programów pięciu młodych osób z grup wykluczonych społecznie, które aktywnie będą uczestniczyły w spotkaniach międzynarodowych w Belgii, Francji, Włoszech i Rumunii dzieląc się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami z innymi uczestnikami, a także organizacja międzynarodowego seminarium dla minimum 80 młodych osób w Polsce, na temat szans i wyzwań młodzieży mieszkającej na terenach wiejskich.

Europa dla obywateli, w ramach której finansowany był projekt y.Civic, to unijny program finansowania projektów, które pomagają społeczeństwu w zrozumieniu historii, wartości i różnorodności Unii Europejskiej, a także zachęcają do uczestnictwa w demokracji i angażowania się w proces demokratyczny na szczeblu unijnym. 

LINK DO RELACJI Z SEMINARIUM ORGANIZOWANEGO PRZEZ BARKĘ, MAJ 2022 https://barka.org.pl/seminarium-miedzynarodowe-dla-mlodziezy-z-terenow-wiejskich-y-civic/

×