WZAJEM-noś(ć)

Czas trwania:  maj-listopad 2021 r. To słowo oddaje istotę zaplanowanych przez Fundację Barka działań na terenie administracyjnym Jeżyc, w ramach…

Szkoła Animacji Społecznej

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Związek Organizacja Sieć Współpracy „BARKA” w ramach Projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego…

Trampolina do aktywnego życia

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Stowarzyszenie Grupa Animacji Społecznej„Rezerwat” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze…

nie ma więcej postów do załadowania

nie ma więcej postów do załadowania

×