Most do samodzielności

Fundacja „Barka” oraz Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizują wspólnie projekt “Most do samodzielności” (czerwiec 2018 – maj 2020).

Projekt adresowany jest do:

 • mieszkańców lokali socjalnych, treningowych, komunalnych
 • osób oczekujących na mieszkania socjalne, komunalne
 • mieszkańców ośrodków dla osób bezdomnych
 • osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych
 • osób niepełnosprawnych
 • osób uzależnionych
 • osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • osób z niskim wykształceniem (max. szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące)
 • osób bez doświadczenia zawodowego
 • osób korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

W ramach naszych działań wspieramy uczestników projektu poprzez: doradztwo zawodowe, pomoc prawdą, wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne, organizację kursów zawodowych oraz 3-miesięcznych płatnych stażów, spotkania dla dzieci i dla rodziców, opiekę nad dziećmi podczas uczestnictwa rodziców w spotkaniach w ramach projektu, zajęcia sportowe, grupy samopomocowe, warsztaty kompetencyjne, spotkania integracyjne.

Formularz rekrutacyjny można:

 • pobrać ze strony https://barka.org.pl/ lub http://bip.poznan.pl/
 • pobrać osobiście w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” przy ul. św. Wincentego 6/9 lub w Biurze Spraw Lokalowych Urzędu Miasta przy ul. Matejki 50


Wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie Fundacji Barka przy ul. św. Wincentego 6/9

Kontakt:

Maria Sadowska
tel. 530 435 179
mail: maria.sadowska@barka.org.pl

×