Vote 4 Europe

Od października 2018 roku Fundacja “Barka” jest partnerem w międzynarodowym projekcie Vote4Euope (Głosuj za Europą). Pozostali partnerzy projektu pochodzą z Belgii, Francji, Hiszpanii oraz Rumunii.

Projekt Vote4Europe ma na celu zachęcić zagrożonych wykluczeniem społecznym młodych ludzi (w wieku 16-35 lat) do uczestnictwa w europejskiej debacie, pozwalając stać się dobrze poinformowanymi obywatelami europejskimi. Celem jest również zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat korzyści wynikających z bycia obywatelami Unii Europejskiej, a także uświadomienie odbiorców o wpływie ich głosu na codzienne życie oraz zachęcenie do głosowania w wyborach europejskich w maju 2019 r.

W ramach projektu stworzone zostaną odpowiednie narzędzia i warunki, w których młodzi ludzie będą mieli szanse wyrazić swoje zdanie, stanowisko i oczekiwania wobec UE. Aby to było możliwe zorganizowane zostaną debaty i spotkania z partnerami projektu, z posłami do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicielami instytucji europejskich. Jedną z możliwości poznania działań PE będzie wyjazd Brukseli (finansowany ze środków projektu).

www: www.vote4europe.org/en/

FB:https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Vote4Europe-Polska-363745364394952/

Kontakt:

Agata Pawlak
tel. 726 317 478
mail: agata.pawlak@barka.org.pl

×