Założyciele

Tomasz

Sadowski

1943 - 2019
Tomasz Sadowski

Psycholog, założyciel modelowych instytucji integracji i społecznej gospodarki, przewodniczący Zarządu Fundacji „Barka”,  Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego I i II kadencji, Członek Grupy Strategicznej ds. Rozwiązań systemowych Ekonomii Społecznej przy Premierze RP. W latach 1989 – 2004 stworzył system rehabilitacji społecznej, zawodowej i ekonomicznej dla środowisk dysfunkcyjnych

Zaangażowanie społeczne:

W latach 2002 – 2006  współtworzył Krajowy System Reintegracji Społecznej i Zawodowej grup wykluczonych społecznie; pionierskie programy inicjowane przez niego mają decydujący wpływ na rozwój gospodarki społecznej w kraju i zagranicą, jest inicjatorem aktów prawnych w obszarze polityki społecznej, nowych instytucji i nowych struktur społecznej gospodarki rynkowej, powołał Szkołę Liderów Animacji Społecznej dla kadry krajowej i międzynarodowej, twórca Regionalnego Centrum Społecznej Gospodarki, modelowej instytucji organizowanej we współpracy Marszałka Województwa  Wielkopolskiego, władz samorządowych i instytucji obywatelskich wspierającej kształtowanie partnerstw lokalnych oraz podmiotów społeczno-gospodarczych na rzecz integracji i przedsiębiorczości społecznej

Ponadto jest członkiem organizacji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego:

 • założyciel i przewodniczący Sejmiku Organizacji Pozarządowych,
 • członek Rady Głównej ds. Postpenitencjarnych przy Ministrze Sprawiedliwości,
 • członek Zespołu Zadaniowego ds. Reintegracji Społecznej przy Ministrze Polityki Społecznej,
 • członek EAPN’u  (Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu),
 • członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów dla Dobra Ogółu Ashoka (USA),
 • przedstawiciel Fundacji „Barka” w Europejskim Centrum Fundacji w Brukseli,
 • członek Międzynarodowej Grupy Przedsiębiorców Społecznych przy Fundacji Klausa Schwaba, uczestnik Światowego Forum Ekonomicznego w Davos (WEF, Szwajcaria) od 2003 r. – 2011 r.

KSIĘGA KONDOLENCYJNA:    www.kondolencje.barka.org.pl

Barbara

Sadowska

rocznik 1957
Barbara Sadowska

Psycholog, wiceprzewodnicząca zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka; członek Zarządu Barka UK, współtwórca systemu na rzecz integracji społecznej osób z grup  wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (1989 – 2008).

 • od 1989 roku tworzyła wraz z rodziną pierwszą wspólnotę Barki we Władysławowie k/ Lwówka Wlkp. Mieszkając przez okres 8 lat wraz z osobami , które znalazły się w ekstremalnych sytuacjach życiowych w okresie transformacji ustrojowej; był to początek   budowania fundamentu pod przyszłe programy reintegracji i gospodarki społecznej;
 • od 2004 – 2006  -dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu; wspierała tworzenie CIS-ów w innych dzielnicach Poznania i innych rejonach Polski;
 • w latach 2006 – 2008 – koordynator programu Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej oraz programu Współpracy Ponadnarodowej w ramach Partnerstwa „Ekonomia Społeczna w Praktyce (IW Equal);
 • obecnie od 2009 buduje partnerstwa na rzecz integracji i przedsiębiorczości społecznej ( 50 partnerstw lokalnych) w ramach programu systemowego 1.19 pt. Zintegrowany system wsparcia ekonomii społeczne( program 40- letni).
 • od 2005 roku – redaktor naczelna Gazety Ulicznej, przedsięwzięcia ekonomicznego dającego możliwości zarobkowe  osobom z grup wykluczonych;
 • od  2006 roku przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka
 •  od 2002 roku należy do globalnej sieci przedsiębiorców społecznych utworzonej przy Fundacji Klausa Schwaba / World Economic Forum (Davos,  Szwajcaria);
 • laureatka wielu nagród i wyróżnień: m.i. Time Magazine „European Heros” czy Stowarzyszenia Innowatotów Społecznych Ashoka ( USA)
×