Centrum Integracji Społecznej

O projekcie

W 1993 r. Fundacja „Barka” spotkała się z przedstawicielami kopenhaskiej Szkoły Kofoeda, która stała się inspiracją do powołania w Poznaniu programu nazwanego „Szkołą Barki”. Działania „Szkoły Barki” polegały na aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uruchomiono 10 warsztatów zawodowych, codziennie odbywały się zajęcia edukacji ogólnej, spotkania grup wsparcia i grup samokształceniowych. 

Te działania stały się prototypem do powstania w 2003 r. pionierskiej ustawy o zatrudnieniu socjalnym, nad którą z inicjatywy ówczesnego wicepremiera prof. Jerzego Hausnera, pracowali również przedstawiciele Fundacji Barka. W ustawie te reintegracyjne społecznie i zawodowo podmioty nazwane zostały centrami integracji społecznej, (w skrócie CIS).

W 2003 r. z inicjatywy Fundacji „Barka” powołane zostało w Poznaniu Stowarzyszenie Szkoła Barki im. H. Ch. Kofoeda, które formalnie przejęło program „Szkoły Barki” i powołało do życia jedno z pierwszym Centrów Integracji Społecznej w Polsce. W 2012 roku Fundacja „Barka” utworzyła Centrum Integracji Społecznej przy swoich działaniach. To Centrum funkcjonuje do dziś przy ul. św. Wincentego 6/9 w Poznaniu.

Zgodnie z ustawą CIS realizuje działania w zakresie edukacji ogólnej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, (bezdomnych, uzależnionych, opuszczających zakłady karne i długotrwale bezrobotnych). Celem działalności jest także reintegracja społeczna i zawodowa wspomnianych grup poprzez udzielenie wsparcia psychologicznego, inicjowanie i wspieranie grup wsparcia oraz powstających spółdzielni socjalnych. Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej zdobywają umiejętności umożliwiające podjęcie pracy u pracodawcy lub założenia własnej działalności gospodarczej, np. poprzez stworzenie spółdzielni socjalnej.

Obecnie CIS Fundacji „Barka” prowadzi następujące warsztaty zawodowe:

  • warsztat remontowo – recyklingowy
  • warsztat sprzątająco – ogrodniczy
  • warsztat gastronomiczno – cateringowy
  • warsztat produkcyjno – magazynowy
  • warsztat usługowo – handlowy

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Kontakt:

Bartosz Pawlak
tel. 790 220 673
mail: bartosz.pawlak@barka.org.pl

 

×