Centrum Integracji Społecznej

O projekcie

W 1993 r. Fundacja „Barka” spotkała się z przedstawicielami kopenhaskiej Szkoły Kofoeda, która stała się inspiracją do powołania w Poznaniu programu nazwanego „Szkołą Barki”. Działania „Szkoły Barki” polegały na aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uruchomiono 10 warsztatów zawodowych, codziennie odbywały się zajęcia edukacji ogólnej, spotkania grup wsparcia i grup samokształceniowych.

Te działania stały się prototypem do powstania w 2003 r. pionierskiej ustawy o zatrudnieniu socjalnym, nad którą z inicjatywy ówczesnego wicepremiera prof. Jerzego Hausnera, pracowali również przedstawiciele Fundacji Barka. W ustawie te reintegracyjne społecznie i zawodowo podmioty nazwane zostały centrami integracji społecznej, (w skrócie CIS).

W 2003 r. z inicjatywy Fundacji „Barka” powołane zostało w Poznaniu Stowarzyszenie Szkoła Barki im. H. Ch. Kofoeda, które formalnie przejęło program „Szkoły Barki” i powołało do życia jedno z pierwszym Centrów Integracji Społecznej w Polsce. W 2012 roku Fundacja „Barka” utworzyła Centrum Integracji Społecznej przy swoich działaniach. To Centrum funkcjonuje do dziś przy ul. św. Wincentego 6/9 w Poznaniu.

Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym, CIS realizuje działania w zakresie edukacji ogólnej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, (osób w kryzysie bezdomności, osób z niepełnosprawnościami, uzależnionych, opuszczających zakłady karne, długotrwale bezrobotnych, osób z zaburzeniami psychicznymi i Uchodźców). Celem działalności jest także reintegracja społeczna i zawodowa wspomnianych grup poprzez udzielenie wsparcia psychologicznego, socjalnego inicjowanie i wspieranie grup wsparcia oraz zajęcia integracyjne i profilaktyczne.  Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej zdobywają umiejętności umożliwiające podjęcie pracy u pracodawcy lub założenia własnej działalności gospodarczej, np. poprzez stworzenie spółdzielni socjalnej.

Jak zostać uczestnikiem Centrum?

Aby stać się uczestnikiem programu Centrum Integracji Społecznej konieczne jest uzyskanie skierowania. Osoby chętne mogą uzyskać skierowanie udając się do jednej z filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zgodnie z adresem zamieszkania, a następnie dostarczyć je do Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”. Po tym ochotnik zostaje wpisany na listę osób oczekujących na przyjęcie do CIS. (W przypadku mieszkańców innych gmin skierowanie do lokalnego Centrum Integracji Społecznej należy uzyskać w gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.)

Przyjęcie do CIS Fundacji „Barka” rozpoczyna się w momencie podpisania Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia uczestnictwa do 2 lat. Okres ten jest liczony jako okres składkowy do emerytury. Uczestnik jest objęty także ubezpieczeniem zdrowotnym,  wypadkowym i NNW. W tym okresie uczestnik ma możliwość wykorzystania 12. dni urlopu oraz przysługuje mu 21. dni płatnego zwolnienia lekarskiego. Uczestnik Centrum Integracji Społecznej za swoje uczestnictwo otrzymuje wynagrodzenie na podstawie listy obecności. Świadczenie integracyjne wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych, tj. od 01.06.2023 r. 1790,30 zł netto, a kwota wypłaconych przez CIS świadczeń integracyjnych jest refundowana z Funduszu Pracy.

Obecnie CIS Fundacji „Barka” prowadzi następujące warsztaty zawodowe:

Warsztat remontowo – recyklingowy

Warsztat remontowo – recyklingowy zajmuje się wszelkiego rodzaju remontami, takimi jak malowanie pomieszczeń biurowych i hostelowych, kładzenie glazury,  remonty łazienek, montaż i demontaż drzwi, wymiana elewacji i pokryć dachowych, drobne prace elektryczne (instruktor warsztatu posiada uprawnienia elektryczne). Nasi uczestnicy CIS wykonują także zlecenia zewnętrzne recyklingowe, (recykling odpadów zielonych, opadów gabarytowych, plastiku itd.) między innymi w Zakładzie Zagospodarowana Odpadów. Uczestnicy podczas zajęć zaznajamiają się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowania stanowiska pracy, organizacji pracy. W ten sposób uczestnicy nabywają różne umiejętności zgodne z możliwościami danego uczestnika.

Pobierz więcej materiałów

Warsztat gastronomiczno – cateringowy

Uczestnicy warsztatu gastronomicznego podczas zajęć zaznajamiają się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowania stanowiska pracy, organizacji pracy, technikami sprzedaży, technikami obsługi klienta, ponadto nabywają umiejętności obsługi kasy fiskalnej, obsługi profesjonalnych sprzętów gastronomicznych, ustalania menu, rozporządzania zasobami, przetwórstwa, organizacji czasu pracy, używania profesjonalnych środków czyszczących, kontroli temperatur w urządzeniach chłodniczych, obróbki produktów, przygotowywania półproduktów, dań, przekąsek, deserów, cateringów, sprzątania, zasady savoir vivre i podawania do stołu (kelnerowanie).

Warsztat gastronomiczny zajmuje się codziennym przygotowywaniem posiłków dla uczestników Centrum oraz mieszkańców wspólnoty Barka. Oprócz codziennych zadań warsztat  przygotowuje poczęstunki na imprezy okolicznościowe, festyny, grille, szkolenia, konferencje, podczas których oferuje zarówno posiłki ciepłe, zimne oraz bufety kawowe/deserowe, dania obiadowe i przekąski. Uczestnicy warsztatu, co roku przygotowują wieczerzę Wigilijną na kilkaset osób, jak również śniadanie Wielkanocne dla wszystkich potrzebujących.

Pobierz więcej materiałów

Warsztat produkcyjno – magazynowy

Warsztat przygotowuje uczestników do wykonywania prac manualnych i organizacyjnych wymaganych w pracach produkcyjnych i działalności magazynowej. W ramach wykonywanych zleceń od firm zewnętrznych składamy elementy, konfekcjonujemy, skręcamy, sortujemy, oklejamy, naprawiamy itd.

Praca warsztatu obejmuje kilka obszarów:

Proste prace produkcyjne w ramach zleceń zewnętrznych. Współpracujemy np. z firmami poligraficznymi (składanie i pakowanie kopert, toreb, kalendarzy) i hurtowniami ogrodniczymi (konfekcja rękawic ogrodniczych, segregacja zwrotów).

Przygotowanie, obsługa techniczna i częściowa logistyka wszelkich wydarzeń i działań na terenie Fundacji. Obejmuje to przygotowanie pomieszczeń i potrzebnego wyposażenia (stoły, krzesła, multimedia, obrusy) oraz koordynacja współpracy między warsztatowej.

Prowadzenie magazynu środków chemicznych, sprzętu i narzędzi  służących konserwacji pomieszczeń i innych prac związanych ze sprzątaniem lub czyszczeniem na terenie fundacji. Ten obszar obejmuje przyjmowanie i wydawanie towaru i prowadzenie dokumentacji, przygotowanie zamówień.

Mamy doświadczenie stałej współpracy z firmą Vilmorin Garden (konfekcjonowanie rękawic, segregacja nasion) oraz doświadczenie w sezonowej współpracy z poznańską drukarnią (sklejanie kopert i gumek do kalendarzy).

Pobierz więcej materiałów

Warsztat usługowo – handlowy

Uczestnicy warsztatu handlowo-usługowego podczas zajęć zaznajamiają się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowania stanowiska pracy, organizacji pracy, technikami sprzedaży, technikami obsługi klienta, ponadto nabywają umiejętności obsługi kasy fiskalnej, obsługi cateringów, obsługi imprez i festynów, uczą się przetwórstwa, wykonywania usług i dóbr zgodnie z zamówieniem, organizacji czasu pracy, używania profesjonalnych środków czyszczących.

Warsztat handlowo-usługowy Centrum Integracji Społecznej Fundacji Barka zajmuje się obsługą cateringów, imprez, konferencji festynów itp. Uczestnicy warsztatu, co roku przygotowują wieczerzę Wigilijną na kilkaset osób, jak również śniadanie Wielkanocne dla wszystkich potrzebujących.

Pobierz więcej materiałów

Warsztat sprzątająco – ogrodniczy

Uczestnicy warsztatu nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące tego jak utrzymywać porządek w biurach, obiektach użytkowych, hostelach poprzez wykonywanie zleceń polegających na myciu podłóg, łazienek, pomieszczeń biurowych, aneksów kuchennych, a także poprzez mycie okien, czy klatek schodowych.

W trakcie uczestnictwa w warsztacie uczą się również pielęgnacji terenów zielonych poprzez wykonywanie takich czynności jak: plewienie, sadzenie, zabezpieczanie roślin, koszenie, grabienie, przycinanie.

Pobierz więcej materiałów

Kontakt:

Bartosz Pawlak
tel. 790 220 673
mail: bartosz.pawlak@barka.org.pl

 

×