Czas trwania:  maj-listopad 2021 r.

To słowo oddaje istotę zaplanowanych przez Fundację Barka działań na terenie administracyjnym Jeżyc, w ramach projektu finansowanego z budżetu Rady Osiedla.

W porozumieniu z Radą Osiedla Jeżyce, Fundacja Barka dołoży starań, aby pomóc osobom w najtrudniejszych sytuacjach, w sytuacjach granicznych, gdy grozi im bezdomność lub gdy są już w kryzysie bezdomności.

Często to właśnie rozmowy i troski potrzeba, aby człowiek otworzył się i spróbował zmiany. Rozwój i zmianę hamuje lęk, uzależnienie, brak nadziei. Jest wiele możliwości na uzyskanie pomocy i to zamierzamy zrobić: pomóc udać się na leczenie, wyprostować kwestie zadłużeń, wesprzeć do działania. Nasi barkowi liderzy, czyli osoby, które same były w kryzysie bezdomności, służą swoim zrozumieniem i wsparciem. Jak sami mówią, to relacja wzajemności, gdyż człowiek, który jest w najgorszej sytuacji wyzwala w nich siły do działania, których sami by nie odkryli. To jest wzajemność.

Będziemy raz w tygodniu odbywać patrole na ulicach osiedla. Ponadto, w razie potrzeby konsultacji dostępny jest numer osoby odpowiedzialnej za program.

Dzwonić można codziennie w tygodniu między 12.00 – 15.00 tel. 573 063 275

Komu możemy i chcemy pomóc:

  • osobom zagrożonym wykluczeniem przez długotrwałe bezrobocie;
  • osobom, którym grozi eksmisja z miejskich zasobów lokalowych;
  • osobom, w kryzysie bezdomności, lub na jej skraju.

Co więcej, chcemy pokazać, że podjęcie wyzwania podniesienia się z problemów jest możliwe. Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej, podejmą się odnowienia/rekultywacji wskazanego przez Radę i  mieszkańców fragmentu przestrzeni miejskiej. Osoby, które podjęły wyzwanie w CIS i uczestniczą w ten sposób w aktywizacji społecznej i zawodowej, mają na co dzień wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi. CIS to ich pierwszy duży krok ku zmianie.

Dodatkowo powołane zostanie Partnerstwo lokalne na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności na Osiedlu Jeżyce. Zapraszamy do niego wszystkie osoby zainteresowane problem. Link do spotkań, które odbywać się będą raz w miesiącu, będziemy publikować na profilu na Facebooku rady Osiedla Jeżyce, po to aby każda osoba zainteresowana tematem mogła wziąć w nim udział.

Kieruje nami koncepcja powstania sieci wsparcia dla osób żyjących na skraju normalności, ponieważ trzeba siły wielu rąk by człowiek powrócił znad przepaści. Jeżeli zależy Państwu na WSZYSTKICH członkach społeczeństwa, bez wykluczania, to zapraszamy do działania i współpracy.

Zespół Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka 

×