Barka to wzajemność

Zatroskani o los uchodźców, dzielimy się tym, co mamy i od razu doświadczamy wielkiej życzliwości.

Odpowiadając na potrzeby mobilizujemy się i tworzymy bazę miejsc w naszych wspólnotach, przedsiębiorstwach społecznych i infrastrukturze którą dysponujemy, by móc przyjąć osoby szukające schronienia, uciekające z objętego wojną kraju;

 • Obecnie udostępniamy :

– 25 miejsc tymczasowych w naszej auli na ul. Św. Wincentego w Poznaniu

– 20 miejsc w dworku w Chudobczycach (60km od Poznania)

– 10 miejsc w Zgierzynce prowadzonych przez Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka (60km od Poznania)

– od czerwca 2022 udostępnimy  40 miejsc w 10 domkach letniskowych, w przedsiębiorstwie społecznym Barki – Przystań Chudobczyce 28, które jesteśmy gotowi w całości udostępnić osobom przybywającym z Ukrainy;

 • Organizujemy pomoc psychologiczną i zwykłe ludzkie wsparcie dla osób, które przybyły z Ukrainy po 24 lutego, ale także dla tych, którzy już są w Polsce i boją się o swoje rodziny;
 • Będziemy starać się znaleźć miejsca zatrudnienia w Centrach Integracji Społecznej, w przedsiębiorstwach społecznych i na otwartym rynku pracy dla osób, które znajdą się w Barce;
 • Pomagamy uchodźcom w pozyskaniu świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i dostępie do edukacji;
 • Organizujemy zbiórki żywności i odzieży w które angażujemy zaprzyjaźnione organizacje z Wielkiej Brytanii, Holandii i Francji
 • Udało nam się pomóc kilkudziesiącu osobojm znaleźć schronienie w domach naszej kadry i zaprzyjaźnionych osób
 • W ramach akcji #chefsforukraine, wraz z poznańskimi restauratorami wydaliśmy kilkanaście tysięcy porcji zup na Dworcu PKP w Poznaniu i na Międzynarodowych Targach Poznańskich, a także kilka tysięcy kanapek i sałatek
 • We współpracy z Lekarzami arabskimi i akcji „Biały Fartuch” udzielamy wsparcia medycznego dla obywateli z Ukrainy w ramach projektu Americares.
 • We współpracy ze Szkołą Języków Obcych „Omnibus” zorganizowaliśmy 2 cykle kursów języka Polskiego dla obywateli z Ukrainy (każdy dla ponad 20 osób) , a także jeden dodatkowy (dla 10 osób)przy wsparciu firmy Profiroom.
 • Nasi Barkowy przedstawiciele prężnie działają w kilku zespołach kryzysowych przy Prezydencie Miasta Poznania w celu aktywnego wsparcia dla obywateli Ukrainy
 • Jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej robimy bazę wsparcia oferowaną dla osób z Ukrainy przez podmioty ekonomii społecznej w naszym subregionie.
 • Zorganizowaliśmy dwa Śniadania Wielkanocne.  Jedno śniadanie Wielkanocne „BEZ GRANIC” 17 kwietnia dla 250 osób, oraz drugie – 24 kwietnia Prawosławne Śniadanie Wielkanocne dla ponad 100 osób.
 • Wspieramy także punkt noclegowy  Krajowej Organizacji Wsparcia Rolnictwa dla 40 obywateli  Ukrainy przy ul. Karpia 9

Jesteśmy z Tobą, Ukraino!

×