Barka to wzajemność!

 

Zatroskani o los uchodźców, dzielimy się tym, co mamy i od razu doświadczamy wielkiej życzliwości.

Odpowiadając na potrzeby mobilizujemy się i stworzyliśmy bazę miejsc w naszych wspólnotach, przedsiębiorstwach społecznych i infrastrukturze, którą dysponujemy, by móc przyjąć osoby szukające schronienia, uciekające z objętego wojną kraju.

Aktualnie realizujemy następujące programy:

 1. „Bezpieczna przystań – integracja cudzoziemców z Ukrainy uciekających przed wojną”, który został wybrany w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Program skierowany jest do cudzoziemców, legalnie przebywających w Polsce, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Program adresowany jest szczególnie do cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z państw znajdujących się w sytuacji kryzysowej np. związanej z prowadzonymi na ich terenie działaniami zbrojnymi (w tym w Ukrainie).

Uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia asystenta integracyjnego, psychologa, specjalisty ds. mieszkaniowych, specjalisty ds. zatrudnienia, tłumacza oraz prawnika. Dodatkowo organizowane są kursy zawodowe, lekcje języka polskiego, warsztaty kulturowe oraz grupy wsparcia. Wielkim wsparciem dla 220 uczestników jest dofinansowanie do czynszu w postaci bonów mieszkaniowych.

W ramach projektu wsparciem obejmujemy 420 osób. Do projektu obowiązywała rekrutacja.

Termin realizacji projektu: 11.08.2022 – 31.12.2023.

Więcej informacji na stronie: www.barka.org.pl/bezpieczna-przystan

 1. Kompleksowe Centrum Wsparcia dla Uchodźców z Ukrainy

Dzięki wsparciu organizacji Mercy Corps oraz American Red Cross, w miesiącach kwiecień – listopad 2023 Barka realizuje pomoc dla następujących grup uchodźców z Ukrainy:

 • osoby, które przybyły do Polski nie później niż w ciągu ostatnich 120 dni,
 • osoby 55+,
 • osoby niepełnosprawne i ich rodziny,
 • kobiety w ciąży,
 • rodzice z dziećmi do 24 miesięcy,
 • rodzice z min. 3 dzieci,
 • osoby w kryzysie bezdomności
 • osoby uzależnione.

W ramach trzech rekrutacji do projektu przyjęliśmy ponad 1100 uczestników.

Model Barki zakłada holistyczne wsparcie, budowanie relacji oraz wzajemne zaangażowanie, a nie jedynie dystrybucję wsparcia rzeczowego, czy finansowego.

Uczestnicy projektu korzystają z pomocy asystentów integracyjnych, psychologa, terapeuty traumy, mentoringu, kursów zawodowych, agenta nieruchomości oraz pokrycia kosztów związanych z przeprowadzką do nowego miejsca zamieszkania, tłumaczeń przysięgłych, języka polskiego, spotkań integracyjnych i sieciujących, warsztatów edukacyjno-kulturowych, wyjazdów integracyjnych oraz voucherów żywnościowych. Dla uczestników projektu korzystających z tych form pomocy przewidujemy pokrycie kosztów transportu lokalnego, które umożliwi dojazd na zajęcia.

Szczegółowe informacje o rekrutacji i projekcie są dostępne pod numerem telefonu: 61 668 23 01.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu:

 

 

3. „W kierunku zrównoważonych źródeł utrzymania zagrożonych ukraińskich uchodźców w Polsce”

Pilotażowy projekt „W stronę zrównoważonych źródeł utrzymania zagrożonych ukraińskich uchodźców w Polsce” („Towards sustainable livelihoods for vulnerable Ukrainian refugees in Poland”) skierowany jest do 30 uczestników z prowadzonego przez Barkę równolegle projektu „Kompleksowe Centrum Wsparcia dla Uchodźców Ukraińskich 2”, w którym prowadzimy działania min. z zakresu aktywizacji społecznej, wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. Uczestnicy projektu zostali wybrani z istniejącej bazy danych. Dzięki temu projektowi zamierzamy przyczynić się do usamodzielnienia się uchodźców, pomagając im w integracji zawodowej poprzez organizację płatnych stażów.

Czas realizacji: lipiec – listopad 2023.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod numerem telefonu: 61 668 23 01.

Informacje zwrotne prosiły zgłaszać pod numerem telefonu: +48 451 021 532

lub mailowo: vidguk@barka.org.pl

Projekt jest realizowany przez:

 

 

4.Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej ukraińskich uchodźców poprzez indywidualne wsparcie psychospołeczne i profesjonalne warsztaty dla uchodźców poszukujących pracy

Od lipca do grudnia Barka przy wsparciu UNHCR (Agencji ONZ ds. Uchodźców) realizuje pilotażowy projekt aktywizacji zawodowej dla 50 osób, których pasją jest rękodzielnictwo.

Poprzez ten projekt chcemy przyczynić się do ułatwienia bezpiecznego dostępu do źródeł utrzymania dla osób z doświadczeniem uchodźczym. W ramach działań zapewnimy wsparcie psychospołeczne, warsztaty z doradztwa zawodowego oraz warsztaty kompetencyjne.  Uczestnicy poznają również podstawy ekonomii społecznej, aby w nowym roku mogli zgłosić swoją grupę inicjatywną do projektu Barki „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, gdzie pomagamy tworzyć przedsiębiorstwa społeczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W kolejnych etapach do działań włączone zostaną uniwersytety artystyczne, których studenci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie na najlepiej zaprojektowany produkt. Następnie pod koniec roku uczestnicy będą mogli wytworzyć ten produkt, który wygra konkurs zorganizowany w październiku 2023.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod numerem telefonu: 573 063 521

Informacje zwrotne prosiły zgłaszać pod numerem telefonu: +48 451 021 532

lub mailowo: vidguk@barka.org.pl

Projekt jest realizowany przez:

 

Inne zrealizowane projekty:

 1. Projekt z AmeriCares – amerykańska organizacja, która przez 4 miesiące finansowała wsparcie medyczne dla obywateli Ukrainy przebywających w Poznaniu. W ramach tego finansowania zorganizowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem „Arabia” akcję pn. Arabski Biały Fartuch. Tego dnia 80 osób skorzystało z badań lekarskich, każda z tych osób odwiedziła min. 3 specjalistów. Dodatkowo zorganizowane zostały wizyty u: ginekologa, dentysty, okulisty, psychologa. Łącznie ponad 500 specjalistycznych wizyt lekarskich.
 2. Projekt z Mercy Corps – globalna organizacja, która przez 4 miesiące finansowała wsparcie socjalne dla obywateli Ukrainy przebywających w Poznaniu. W ramach tego wsparcia mieliśmy możliwość zorganizowania opieki asystenta socjalnego oraz psychologa, a także pokrycia kosztów lokalnego transportu i bonów na zakupy spożywczo-chemiczne dla 100 osób najbardziej potrzebujących pomocy.
 3. Projekt z Fondatione de France – dzięki wsparciu Banque de France, organizacja Fondatione de France sfinansowała wsparcie socjalne dla obywateli z Ukrainy przebywających w Poznaniu. Dzięki temu wsparciu mogliśmy zorganizować opiekę asystenta socjalnego, psychologa oraz tłumacza. Zorganizowaliśmy również turnusy wakacyjne dla ponad 100 osób. Uruchomiliśmy również mini piekarnię z warsztatami piekarniczymi. Dodatkowym wsparciem dla obywateli z Ukrainy były paczki spożywczo-chemiczne rozdawane w punkcie wsparcia przy ul. Ratajczaka 20.
 4. Projekt „Barka Wzajemna” – dzięki finansowaniu Urzędu Miasta Poznania w sierpniu i wrześniu zorganizowaliśmy zajęcia dla 15 dzieci z Ukrainy. Zajęcia odbywały się zarówno w siedzibie Barki, jak i na zewnątrz w miejscach takich jak kino, pływalnie, parki rozrywki.
 5. Dzięki realizowanemu przez nas projektowi Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej przekazaliśmy ponad 450.000,00 pln w ramach mechanizmu zakupowego na zakup usług dla osób z Ukrainy w przedsiębiorstwach społecznych w subregionie poznańskim.

 

Niedawno zakończyliśmy projekt „All-in-One-Support-Centre for Ukrainian Refugees 1”.

Dzięki wsparciu organizacji Mercy Corps, w miesiącach grudzień 2022 do marzec 2023 Fundacja Barka zrealizowała wsparcie dla następujących grup uchodźców z Ukrainy: osób, które przybyły do Polski nie później niż w ciągu ostatnich 120 dni, osób 60+, osoby niepełnosprawne i ich rodziny, kobiet w ciąży, rodziców z dziećmi do 24 miesięcy, rodziców z min. 3 dzieci, osób w kryzysie bezdomności, osób uzależnionych.

Uczestnicy mogli skorzystać z pomocy asystentów integracyjnych, psychologa, tłumaczeń przysięgłych, języka polskiego, spotkań integracyjnych i sieciujących, warsztatów edukacyjno-kulturowych, wyjazdów integracyjnych. Dla uczestników projektu korzystających z tych form pomocy przewidzieliśmy pokrycie kosztów transportu lokalnego, które umożliwiło dojazd na zajęcia. W ramach projektu objęliśmy wsparciem ponad 600 osób.

Rezultaty projektu Mercy Corps:

 

 

Jesteśmy z Tobą, Ukraino!

Zobacz, jakie działania zrealizowaliśmy w okresie marzec 2022 – marzec 2023.
×