Barka to wzajemność

Zatroskani o los uchodźców, dzielimy się tym, co mamy i od razu doświadczamy wielkiej życzliwości.

Odpowiadając na potrzeby mobilizujemy się i tworzymy bazę miejsc w naszych wspólnotach, przedsiębiorstwach społecznych i infrastrukturze którą dysponujemy, by móc przyjąć osoby szukające schronienia, uciekające z objętego wojną kraju;

  • Aktualnie realizujemy projekty:
  1. Projekt z AmeriCares – amerykańska organizacja, która przez 4 miesiące finansowała wsparcie medyczne dla obywateli Ukrainy przebywających w Poznaniu. W ramach tego finansowania zorganizowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem „Arabia” akcję pn. Arabski Biały Fartuch. Tego dnia 80 osób skorzystało z badań lekarskich, każda z tych osób odwiedziła min. 3 specjalistów. Dodatkowo zorganizowane zostały wizyty u: ginekologa, dentysty, okulisty, psychologa. Łącznie ponad 500 specjalistycznych wizyt lekarskich.
  2. Projekt z Mercy Corps – globalna organizacja, która przez 4 miesiące finansuje wsparcie socjalne dla obywateli Ukrainy przebywających w Poznaniu. W ramach tego finansowania mamy możliwość zorganizowania opieki asystenta socjalnego oraz psychologa, a także pokrycia kosztów lokalnego transportu i bonów na zakupy spożywczo-chemiczne dla 100 osób najbardziej potrzebujących pomocy.
  3. Projekt z Fondatione de France – dzięki wsparciu Banque de France, organizacja Fondatione de France sfinansuje wsparcie socjalne dla obywateli z Ukrainy przebywających w Poznaniu. Dzięki temu wsparciu możemy zorganizować opiekę asystenta socjalnego, psychologa oraz tłumacza. Zorganizujemy również turnusy wakacyjne dla 100 osób. W planach mamy też rozpoczęcie działalności mini piekarni w naszym Bistro na Zawadach. Dodatkowym wsparciem dla obywateli z Ukrainy będą paczki spożywczo-chemiczne dla 300 osób.
  4. Projekt „Barka Wzajemna” – dzięki finansowaniu Urzędu Miasta Poznania w sierpniu i wrześniu organizujemy zajęcia dla 15 dzieci z Ukrainy. Zajęcia odbywają się zarówno w siedzibie Barki, jak i na zewnątrz w miejscach takich jak kino, pływalnie, parki rozrywki.
  5. Mechanizm zakupowy w ramach projektu WCES. W lipcu już skorzystało z zakupionych przez nas od PES usług ponad 50 osób, w tym 25 dzieciaków z półkolonii i warsztatów letnich, kilka osób z rehabilitacji, ponad 20 uczestniczyło w wycieczce.

Jesteśmy z Tobą, Ukraino!

 

×