Barka to wzajemność

Zatroskani o los uchodźców, dzielimy się tym, co mamy i od razu doświadczamy wielkiej życzliwości.

Odpowiadając na potrzeby mobilizujemy się i stworzyliśmy bazę miejsc w naszych wspólnotach, przedsiębiorstwach społecznych i infrastrukturze którą dysponujemy, by móc przyjąć osoby szukające schronienia, uciekające z objętego wojną kraju.

Aktualnie realizujemy projekty:

 1. „Bezpieczna przystań – integracja cudzoziemców z Ukrainy uciekających przed wojną”, który został wybrany w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Program skierowany jest do cudzoziemców, legalnie przebywających w Polsce, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Program adresowany jest szczególnie do cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z państw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, np. związanej z prowadzonymi na ich terenie działaniami zbrojnymi (w tym na Ukrainie).

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia asystenta integracyjnego, psychologa, specjalisty ds. mieszkaniowych, specjalisty ds. zatrudnienia, tłumacza oraz prawnika. Dodatkowo organizowane będą kursy zawodowe, lekcje języka polskiego, warsztaty kulturowe oraz grupy wsparcia. Wielkim wsparciem dla 220 uczestników będzie dofinansowanie do czynszu, w postaci bonów mieszkaniowych.

W ramach projektu wsparciem obejmiemy 320 osoby. Do projektu obowiązuje rekrutacja.

Termin realizacji projektu: 11.08.2022 – 31.12.2023.

Więcej informacji na stronie: https://barka.org.pl/bezpieczna-przystan/

 1. Kompleksowe Centrum Wsparcia dla Uchodźców z Ukrainy

Dzięki wsparciu organizacji Mercy Corps, w miesiącach grudzień 2022 do marzec 2023 Fundacja Barka realizuje wsparcie dla następujących grup uchodźców z Ukrainy:

 • osobom, które przybyły do Polski nie później niż w ciągu ostatnich 120 dni,
 • osobom 60+,
 • osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
 • kobietom w ciąży,
 • rodzicom z dziećmi do 24 miesięcy
 • rodzicom z min. 3 dzieci,
 • osobom w kryzysie bezdomności
 • osobom uzależnionym.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z pomocy asystentów integracyjnych, psychologa, tłumaczeń przysięgłych, języka polskiego, spotkań integracyjnych i sieciujących, warsztatów edukacyjno-kulturowych, wyjazdów integracyjnych. Dla uczestników projektu korzystających z tych form pomocy przewidujemy pokrycie kosztów transportu lokalnego, które umożliwi dojazd na zajęcia.

W ramach projektu chcemy pomóc 600 osobom. Model Barki zakłada holistyczne wsparcie, budowanie relacji oraz wzajemne zaangażowanie, a nie jedynie dystrybucję wsparcia rzeczowego, czy finansowego.

Do projektu prowadzona jest rekrutacja. Więcej informacji pod tel: +48 61 6682300

Projekty zrealizowane:

 1. Projekt z AmeriCares – amerykańska organizacja, która przez 4 miesiące finansowała wsparcie medyczne dla obywateli Ukrainy przebywających w Poznaniu. W ramach tego finansowania zorganizowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem „Arabia” akcję pn. Arabski Biały Fartuch. Tego dnia 80 osób skorzystało z badań lekarskich, każda z tych osób odwiedziła min. 3 specjalistów. Dodatkowo zorganizowane zostały wizyty u: ginekologa, dentysty, okulisty, psychologa. Łącznie ponad 500 specjalistycznych wizyt lekarskich.
 2. Projekt z Mercy Corps – globalna organizacja, która przez 4 miesiące finansowała wsparcie socjalne dla obywateli Ukrainy przebywających w Poznaniu. W ramach tego wsparcia mieliśmy możliwość zorganizowania opieki asystenta socjalnego oraz psychologa, a także pokrycia kosztów lokalnego transportu i bonów na zakupy spożywczo-chemiczne dla 100 osób najbardziej potrzebujących pomocy.
 3. Projekt z Fondatione de France – dzięki wsparciu Banque de France, organizacja Fondatione de France sfinansowała wsparcie socjalne dla obywateli z Ukrainy przebywających w Poznaniu. Dzięki temu wsparciu mogliśmy zorganizować opiekę asystenta socjalnego, psychologa oraz tłumacza. Zorganizowaliśmy również turnusy wakacyjne dla ponad 100 osób. Uruchomiliśmy również mini piekarnię z warsztatami piekarniczymi. Dodatkowym wsparciem dla obywateli z Ukrainy były paczki spożywczo-chemiczne rozdawane w punkcie wsparcia przy ul. Ratajczaka 20.
 4. Projekt „Barka Wzajemna” – dzięki finansowaniu Urzędu Miasta Poznania w sierpniu i wrześniu zorganizowaliśmy zajęcia dla 15 dzieci z Ukrainy. Zajęcia odbywały się zarówno w siedzibie Barki, jak i na zewnątrz w miejscach takich jak kino, pływalnie, parki rozrywki.
 1. Dzięki realizowanemu przez nas projektowi Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej przekazaliśmy ponad 450.000,00 pln w ramach mechanizmu zakupowego na zakup usług dla osób z Ukrainy w przedsiębiorstwach społecznych w subregionie poznańskim

 

Jesteśmy z Tobą, Ukraino!

×