Wsparcie

więcej o zbiórce na:

www.zrzutka.pl/mh2rnt

Pomóż Barce w tej trudnej przeprawie

 

Drodzy Przyjaciele,

w 30-letniej historii Barki uratowaliśmy wiele osób w kryzysie bezdomności. Metodą było: zaufanie, zrozumienie i wspólna praca. Praca to była godność – dawała utrzymanie i niezależność od środków publicznych, pozwalała sprawdzić siebie samego i budowała poczucie wspólnoty.

Stan epidemii sprawił, że straciliśmy jedną z tych podstawowych dla nas wartości – pracę. Z uwagi na decyzje administracyjne, zmuszeni zostaliśmy do zawieszenia części naszych działań. Nie mamy możliwości samodzielnie się utrzymać, poprzez wykonywane przez nas prace (jak to czyniliśmy do tej pory).

Mówiąc krótko:

Potrzebujemy pieniędzy na utrzymanie 30-to osobowej wspólnoty mieszkającej na poznańskich Zawadach. Na prąd, wodę, ścieki, wyżywienie, leki, środki sanitarne. To ok. 30 tys. zł miesięcznie. Nie wiemy ile czasu potrwa to przymusowe zawieszenie naszych działań…

Możesz nas również wesprzeć
dokonując wpłaty za pomocą przelewu bankowego:

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”
ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań

Bank :           SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Konto złotówkowe:  PL07 1090 1362 0000 0000 3611 3738
Konto euro: PL91 1090 1362 0000 0001 1903 6944
KOD SWIFT : WBKPPLPP

Na co zostaną spożytkowane przekazane środki?

      8 zł   to  jeden obiad dla osoby w kryzysie bezdomności.
   30 zł   to  dzienny koszt utrzymania osoby bezdomnej/najuboższej w domu wspólnoty Fundacji Barka.
   50 zł   to  dolej trochę paliwa do baku, by nasze auta zawsze mogły służyć.
100 zł   to  koszt jednego spotkania dla grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym (poczęstunek i materiały edukacyjne).
150 zł   to  pakiet “ratunkowy”: środki czystości, ubrania, pierwsze wsparcie osoby w kryzysie bezdomności.
250 zł   to  wakacyjny wyjazd nad jezioro, na weekend dla dziecka z rodziny w trudnej sytuacji życiowej.
500 zł   to  pakiet remontowy: farby, pędzle, artykuły budowlane do odświeżenia lub remontu naszych wspólnych pomieszczeń.
750 zł   to  koszt utrzymania jednej osoby w naszym domu wspólnoty

Czy wiesz że:

 

Podatnik przekazujący darowiznę na cele pożytku publicznego może odliczyć ją w zeznaniu podatkowym.

Osoba przekazująca darowiznę pieniężną na rzecz Fundacji Pomocy Wzajemnej “Barka” może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i skorzystać z odliczenia w zeznaniu PIT w ramach limitu 6 % dochodu.

Darowizna do 6 % rocznego dochodu, a 1 % podatku na organizacje pożytku publicznego to dwa niezależne tytuły odliczeń. Kwotę 6 % można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1 % podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie.

×