Wsparcie

Chcesz wesprzeć nasze działania?

Dotacja

Płatność obsługuje system:

Możesz nas również wesprzeć
dokonując wpłaty za pomocą przelewu bankowego:

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”
ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań

Bank :           SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Konto złotówkowe:  PL07 1090 1362 0000 0000 3611 3738
Konto euro: PL91 1090 1362 0000 0001 1903 6944
KOD SWIFT : WBKPPLPP

Na co zostaną spożytkowane przekazane środki?

     8 zł   to  jeden obiad dla osoby w kryzysie bezdomności.
  30 zł   to  dzienny koszt utrzymania osoby bezdomnej/najuboższej w domu wspólnoty Fundacji Barka.
   50zł   to  dolej trochę paliwa do baku, by nasze auta zawsze mogły służyć.
100zł   to  koszt jednego spotkania dla grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym (poczęstunek i materiały edukacyjne).
150zł   to  pakiet “ratunkowy”: środki czystości, ubrania, pierwsze wsparcie osoby w kryzysie bezdomności.
250zł   to  wakacyjny wyjazd nad jezioro, na weekend dla dziecka z rodziny w trudnej sytuacji życiowej.
500zł   to  pakiet remontowy: farby, pędzle, artykuły budowlane do odświeżenia lub remontu naszych wspólnych pomieszczeń.

Czy wiesz że:

 

Podatnik przekazujący darowiznę na cele pożytku publicznego może odliczyć ją w zeznaniu podatkowym.

Osoba przekazująca darowiznę pieniężną na rzecz Fundacji Pomocy Wzajemnej “Barka” może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i skorzystać z odliczenia w zeznaniu PIT w ramach limitu 6 % dochodu.

Darowizna do 6 % rocznego dochodu, a 1 % podatku na organizacje pożytku publicznego to dwa niezależne tytuły odliczeń. Kwotę 6 % można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1 % podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie.

×