Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Związek Organizacja Sieć Współpracy „BARKA” w ramach Projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, testuje model edukacyjny „Szkoła Animacji Społecznej” (SAS), którego celem jest podniesienie poziomu umiejętności podstawowych wśród osób dorosłych. 

Uczestnikami projektu SAS jest 60 mieszkańców Domów Wspólnoty znajdujących się w Sieci Barki oraz dwa Schroniska dla osób bezdomnych w województwie wielkopolskim. 

Uczestnicy podczas zjazdów będą mogli nabyć kompetencje z zakresu:

  • kompetencji społecznych 
  • rozumienia i tworzenia informacji
  • rozumowania matematycznego
  • umiejętności cyfrowych

Projekt jest realizowany od września 2020 r. przez 13 miesięcy. W miesiącach 1/11/2020 do 30/04/2021 realizacja projektu została zawieszona z uwagi na panującą w Polsce pandemię koronawirusa. W związku z tym, projekt zostanie przedłużony do 31 marca 2022.

Na początku września 2020 zaplanowane są działania rekrutacyjne oraz spotkania informacyjne, zachęcające potencjalnych uczestników do udziału w projekcie. W następnej kolejności odbędą się diagnozy, aby zakwalifikować uczestników do projektu oraz stworzyć listę rezerwową. W drugiej połowie września 2020 zaplanowane są pierwsze spotkania w ramach SASów.

Uczestnicy SASów będą mogli skorzystać również ze wsparcia m.in.  psychologa, psychoterapeuty, terapeuty uzależnień, prawnika czy specjalisty ds. zadłużeń.

W czerwcu powracamy do spotkań na żywo w ramach projektu Szkoła Animacji Społecznej! Bardzo się wszyscy stęskniliśmy za wspólnymi rozmowami, ciekawymi gośćmi, zajęciami integracyjnymi, za bliskością i byciem razem. W załączniku przedstawiamy harmonogram najbliższego zamykającego spotkania w ramach XII sesji pt. „Uroczyste zakończenie” w dniach 25-27.03.22.

Do zobaczenia!

Poniżej przedstawiamy planowany harmonogram sesji XII :

  SESJA XII: Uroczyste zakończenie
Poznań, 25 27.03.2022
Poznań, Hotel HP Park, ul. Baraniaka 77, 61 131 Poznań
  UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE:
1. Umiejętności społeczne
2. Umiejętności rozumienia i tworzenia informacji
  SCENARIUSZ SESJI:
 
PIĄTEK,
15:00/16:00 przyjazd, zakwaterowanie
17:00 – 19:00
przywitanie oraz wykład Elżbiety Malik pt. „Bądź jak pszczoła, czyli o życiu w zgodzie z naturą”
19:30 –
wspólna kolacja
20:00 –
projekcja filmu

SOBOTA,
8:30 – 9:30
śniadanie
10:00 – 12:00
panel dyskusyjny: moderator Barbara Sadowska
12:00 – 13:00
projekcja filmiku z wypowiedziami uczestników oraz refleksje widzów
13:00 – 13:30
obiad
13:30 – 16:30
wykład zaproszonych gości:
Oleksiia Sokuna fotografa, Ukraińca z Donbasu, działacza na rzecz wolnej Ukrainy
— Sulejmana Kraiz lekarza, członka stowarzyszenia „Arbaia”, inicjatora akcji „Arabski Biały Fartuch”
18:30 – 19:00
wręczenie certyfikatów oraz upominków
19:00 – 22:00
uroczysta kolacja z koncertem Gentle Jazz Trio

NIEDZIELA,
8:30 – 9:30
śniadanie
10:00 – 13:00
wykład Maciej Worocha, fotografa oraz podróżnika, twórcy projektu Wheelchairtrip. Zakończenie spotkania
13:00 –
obiad

Nowy harmonogram sesji:

I. Od bierności do aktywności 
(umiejętności społeczne)
Chudobczyce
18 – 20.09.2020
25 – 27.09.2020
II. Przywództwo grupowe – różne style zarządzania
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)
Głomsk, Chudobczyce
09 – 11.10.2020
23 – 25.10.2020

W MIESIĄCACH LISTOPAD 2020 DO KWIECIEŃ 2021
PROJEKT ZOSTAŁ ZAWIESZONY
Z UWAGI NA RESTRYKCJE ZWIĄZANE Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19

III. Tworzenie przedsiębiorstw społecznych
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)
Orzechowo, Chudobczyce
04 – 06.06.2021
25 – 27.06.2021
IV. Formułowanie i przekazywanie informacji w przestrzeni publicznej
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)
Chudobczyce
09 – 11.07.2021
23 – 25.07.2021
V. Od podopiecznego do lidera i obywatela – wyjazd do Gdańska
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)
Gdańsk
06 – 08.08.2021
27 – 29.08.2021
VI. Przedsiębiorczość społeczna jako szansa na usamodzielnienie się
(umiejętności społeczne i matematyczne)
Marszewo, Chudobczyce
10 – 12.09.2021
24 – 26.09.2021
VII. Projekty uczestników
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne, cyfrowe)
Poznań
15 – 17.10.2021
22 – 24.10.2021 
VIII. Komunikacja w grupie/rodzinie, dialog międzykulturowy, tolerancja, włączenie
(umiejętności społeczne i cyfrowe)
Strzelce Opolskie
12 – 14.11.2021
IX. Wyjazd do Wrocławia,
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne, cyfrowe)
14 – 16.01.2022
22 – 24.01.2022
X. Świadectwa, jako podstawa do zrozumienia drugiego człowieka,
prezentacja siebie i swojej wspólnoty, wysłuchanie i akceptacja innego
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne, cyfrowe) Poznań
04 – 06.02.2022
18 – 20.02.2022
XI. Rola stereotypów w budowaniu relacji społecznych (umiejętności społeczne
oraz rozumienia i tworzenia informacji)
04 – 06.03.2022
XII. Podsumowanie uczestnictwa w programie
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne, cyfrowe)
Poznań
25 – 27.03.2022

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.03.2022
Budżet projektu: 721.665,00 PLN
Projekt finansowany jest ze środków:
– europejskich: 680457,93 zł
– krajowych: 41207,07 zł


Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

×