Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Związek Organizacja Sieć Współpracy „BARKA” w ramach Projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, testuje model edukacyjny „Szkoła Animacji Społecznej” (SAS), którego celem jest podniesienie poziomu umiejętności podstawowych wśród osób dorosłych. 

Uczestnikami projektu SAS jest 60 mieszkańców Domów Wspólnoty znajdujących się w Sieci Barki oraz dwa Schroniska dla osób bezdomnych w województwie wielkopolskim. 

Uczestnicy podczas zjazdów będą mogli nabyć kompetencje z zakresu:

  • kompetencji społecznych 
  • rozumienia i tworzenia informacji
  • rozumowania matematycznego
  • umiejętności cyfrowych

Projekt jest realizowany od września 2020 r. przez 13 miesięcy. W miesiącach 1/11/2020 do 28/02/2021 realizacja projektu została zawieszona z uwagi na panującą w Polsce pandemię koronawirusa. W związku z tym, projekt zostanie przedłużony do 31 stycznia 2022.

Na początku września 2020 zaplanowane są działania rekrutacyjne oraz spotkania informacyjne, zachęcające potencjalnych uczestników do udziału w projekcie. W następnej kolejności odbędą się diagnozy, aby zakwalifikować uczestników do projektu oraz stworzyć listę rezerwową. W drugiej połowie września 2020 zaplanowane są pierwsze spotkania w ramach SASów.

Uczestnicy SASów będą mogli skorzystać również ze wsparcia m.in.  psychologa, psychoterapeuty, terapeuty uzależnień, prawnika czy specjalisty ds. zadłużeń.

W czerwcu powracamy do spotkań na żywo w ramach projektu Szkoła Animacji Społecznej! Bardzo się wszyscy stęskniliśmy za wspólnymi rozmowami, ciekawymi gośćmi, zajęciami integracyjnymi, za bliskością i byciem razem. W załączniku przedstawiamy harmonogram dwóch najbliższych spotkań w ramach IV sesji pt. “Formułowanie i przekazywanie informacji w przestrzeni publicznej” w dniach 9-11.07 oraz 23-25.07.

Do zobaczenia!

Poniżej przedstawiamy planowany harmonogram sesji na lipiec 2021 :

SESJA IV: Formułowanie i przekazywanie informacji w przestrzeni publicznej
Chudobczyce 27, Lubosz 64-423
9-11.07.2021 oraz 23-25.07.2021
UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE:
1. Umiejętności społeczne
2. Umiejętności rozumienia i tworzenia informacji
3. Umiejętności cyfrowe
SCENARIUSZ SESJI:

PIĄTEK
17.00 – przyjazd do hotelu, zakwaterowanie
17.30 – przywitanie grupy przez opiekunów edukacyjnych oraz zaprezentowanie tematu sesji: „Formułowanie i przekazywanie informacji w przestrzeni publicznej”. Przedstawienie osób prowadzących poszczególne moduły oraz omówienie programu Sesji
19.00 – wspólna kolacja
20.00 – integracja, rozmowy, spacer, film

SOBOTA
8.00 – śniadanie w hotelu
9.00 – 11.00 – wykład przeprowadzony przez edukatorów: rola mediów w kształtowaniu naszych poglądów, gustów, nastawień
11.00 -11.30 – przerwa kawowa
11.30 – 13.30 warsztaty z edukatorami: warsztaty wystąpień publicznych do mediów (radio i tv) – nagrania poszczególnych osób, wspólna analiza zebranego materiału.
13.30 – 14.30 – obiad
14.30 – 17.00 – warsztaty: korzystanie z mediów społecznościowych
1. Korzystanie z serwisów społecznościowych: zabieranie głosu w mediach społecznościowych, publikowanie wiadomości
2. Formułowanie informacji o sobie, swojej wspólnocie, zabieranie głosu poprzez media społecznościowe/ jak nie włączać się w hejt.
3. Jak nie wpaść w pułapkę mediów społecznościowych/uzależniania od Internetu
17.00 – 18.30 – zwiedzanie zakonu s. Urszulanek w Pniewach
19.00 – kolacja
20.00 – integracyjne ognisko

NIEDZIELA
8.00 – śniadanie w hotelu
9.00 – 12.00 – warsztaty: przygotowanie wyjazdu do Wrocławia, wybór miejsca i zakwaterowania (poszukiwanie korzystnego zakwaterowania poprzez Internet), kalkulacja kosztów wyjazdu, przygotowanie programu wyjazdu m.in. zorganizowanie wyjścia do kina/teatru/muzeum; przygotowanie dyskusji na wybrane tematy, wizyta studyjna np. do przedsiębiorstwa społecznego
12.00 – 13.00 – podsumowanie sesji i określenie sprawności społecznych i umiejętności uzyskanych przez uczestników projektu w czasie sesji.
13.00 – obiad i wyjazd

Nowy harmonogram sesji:

I.Od bierności do aktywności 
(umiejętności społeczne)
18 – 20.09.2020
25 – 27.09.2020
II.Przywództwo grupowe – różne style zarządzania
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)
09 – 11.10.2020
23 – 25.10.2020

W MIESIĄCACH LISTOPAD 2020 DO KWIECIEŃ 2021
PROJEKT ZOSTAŁ ZAWIESZONY
Z UWAGI NA RESTRYKCJE ZWIĄZANE Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19

III.Tworzenie przedsiębiorstw społecznych
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)
04 – 06.06.2021
25 – 27.06.2021
IV.Formułowanie i przekazywanie informacji w przestrzeni publicznej
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)
09 – 11.07.2021
23 – 25.07.2021
V.Od podopiecznego do lidera i obywatela – wyjazd do Gdańska
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)
06 – 08.08.2021
27 – 29.08.2021
VI.Przedsiębiorczość społeczna jako szansa na usamodzielnienie się
(umiejętności społeczne i matematyczne)
10 – 12.09.2021
24 – 26.09.2021
VII.Komunikacja w grupie/rodzinie, dialog międzykulturowy, tolerancja, włączenie
(umiejętności społeczne i cyfrowe)
15 – 17.10.2021
29 – 31.10.2021 
VIII.Projekty uczestników
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne, cyfrowe)
06 – 07.11.2021
19 – 21.11.2021
IX.Wyjazd do Wrocławia,
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne, cyfrowe)
03 – 05.12.2021
17 – 19.12.2021
X.Podsumowanie uczestnictwa w programie
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne, cyfrowe)
14 – 16.01.2022
28 – 30.01.2022

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.01.2022
Budżet projektu: 721.665,00 PLN
Projekt finansowany jest ze środków:
– europejskich: 680457,93 zł
– krajowych: 41207,07 zł


Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

×