Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Związek Organizacja Sieć Współpracy „BARKA” w ramach Projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, testuje model edukacyjny „Szkoła Animacji Społecznej” (SAS), którego celem jest podniesienie poziomu umiejętności podstawowych wśród osób dorosłych. 

Uczestnikami projektu SAS jest 60 mieszkańców Domów Wspólnoty znajdujących się w Sieci Barki oraz dwa Schroniska dla osób bezdomnych w województwie wielkopolskim. 

Uczestnicy podczas zjazdów będą mogli nabyć kompetencje z zakresu:

  • kompetencji społecznych 
  • rozumienia i tworzenia informacji
  • rozumowania matematycznego
  • umiejętności cyfrowych

Projekt jest realizowany od września 2020 r. przez 13 miesięcy. W miesiącach 1/11/2020 do 30/04/2021 realizacja projektu została zawieszona z uwagi na panującą w Polsce pandemię koronawirusa. W związku z tym, projekt zostanie przedłużony do 31 marca 2022.

Na początku września 2020 zaplanowane są działania rekrutacyjne oraz spotkania informacyjne, zachęcające potencjalnych uczestników do udziału w projekcie. W następnej kolejności odbędą się diagnozy, aby zakwalifikować uczestników do projektu oraz stworzyć listę rezerwową. W drugiej połowie września 2020 zaplanowane są pierwsze spotkania w ramach SASów.

Uczestnicy SASów będą mogli skorzystać również ze wsparcia m.in.  psychologa, psychoterapeuty, terapeuty uzależnień, prawnika czy specjalisty ds. zadłużeń.

W czerwcu powracamy do spotkań na żywo w ramach projektu Szkoła Animacji Społecznej! Bardzo się wszyscy stęskniliśmy za wspólnymi rozmowami, ciekawymi gośćmi, zajęciami integracyjnymi, za bliskością i byciem razem. W załączniku przedstawiamy harmonogram dwóch najbliższych spotkań w ramach IX sesji pt. “Prezentowanie/pokazywanie dobra w życiu publicznym, (wyjazd do Wrocławia)” w dniach 14-16.01.22 oraz 22-24.01.2022

Do zobaczenia!

Poniżej przedstawiamy planowany harmonogram sesji na styczeń 2022 :

SESJA IX: Prezentowanie/pokazywanie dobra w życiu publicznym (wyjazd do Wrocławia)
14 – 16.01.2022 oraz 22 – 24.01.2022
UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE:
1. Umiejętności społeczne
2. Umiejętności rozumienia i tworzenia informacji
SCENARIUSZ SESJI:

PIĄTEK, 14.01.22
16:00 – 19:30 wyjazd z Poznania
19:30 – 20:00 – zakwaterowanie w hotelu Ibis Styles (pl. Konstytucji 3 Maja 3)
20:00 – kolacja w restauracji Polskie Smaki (ul. Piłsudskiego 74)

SOBOTA, 15.01.22
08:30 – 09:30 – śniadanie
10:00 – 13:00 – wykład edukatora: media a kreowanie rzeczywistości
13:30 – 14:30 – obiad w spółdzielni socjalnej „Stara Piekarnia” (ul. Krzywoustego 310a)
15:00 – 18:00 – wykład edukatora w Fundacji Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań (ul. Ruska 46B): dobro w różnych religiach
18:30 – kolacja w restauracji Kurna Chata (ul. Malarska 25)
19:30 – zwiedzanie Starego Miasta, czas wolny

NIEDZIELA, 16.01.22
08:00 – śniadanie, wykwaterowanie
08:45 – przejazd do Afrykarium (Wróblewskiego 1-5)
09:00 – 10:30 – integracja: zwiedzanie Afrykarium
11:00 – 14:00 – wykład edukatora ze spółdzielni socjalnej Panato oraz Cafe Równik (ul. Jedności Narodowej 47): przedsiębiorczość społeczna szansą na dobre życie (bufet kawowy)
14:15 – 15:00 – obiad w Restauracji Plastycznej Uni. Wrocławskiego, ul. Joliot-Curie 15
15:00 – 17:30 – powrót do Poznania

Nowy harmonogram sesji:

I.Od bierności do aktywności 
(umiejętności społeczne)
Chudobczyce
18 – 20.09.2020
25 – 27.09.2020
II.Przywództwo grupowe – różne style zarządzania
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)
Głomsk, Chudobczyce
09 – 11.10.2020
23 – 25.10.2020

W MIESIĄCACH LISTOPAD 2020 DO KWIECIEŃ 2021
PROJEKT ZOSTAŁ ZAWIESZONY
Z UWAGI NA RESTRYKCJE ZWIĄZANE Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19

III.Tworzenie przedsiębiorstw społecznych
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)
Orzechowo, Chudobczyce
04 – 06.06.2021
25 – 27.06.2021
IV.Formułowanie i przekazywanie informacji w przestrzeni publicznej
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)
Chudobczyce
09 – 11.07.2021
23 – 25.07.2021
V.Od podopiecznego do lidera i obywatela – wyjazd do Gdańska
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)
Gdańsk
06 – 08.08.2021
27 – 29.08.2021
VI.Przedsiębiorczość społeczna jako szansa na usamodzielnienie się
(umiejętności społeczne i matematyczne)
Marszewo, Chudobczyce
10 – 12.09.2021
24 – 26.09.2021
VII.Projekty uczestników
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne, cyfrowe)
Poznań
15 – 17.10.2021
22 – 24.10.2021 
VIII.Komunikacja w grupie/rodzinie, dialog międzykulturowy, tolerancja, włączenie
(umiejętności społeczne i cyfrowe)
Strzelce Opolskie
12 – 14.11.2021
IX.Wyjazd do Wrocławia,
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne, cyfrowe)
14 – 16.01.2022
22 – 24.01.2022
X.Podsumowanie uczestnictwa w programie
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne, cyfrowe)
Poznań
do potwierdzenia

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.03.2022
Budżet projektu: 721.665,00 PLN
Projekt finansowany jest ze środków:
– europejskich: 680457,93 zł
– krajowych: 41207,07 zł


Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

×