Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Związek Organizacja Sieć Współpracy „BARKA” w ramach Projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, testuje model edukacyjny „Szkoła Animacji Społecznej” (SAS), którego celem jest podniesienie poziomu umiejętności podstawowych wśród osób dorosłych. 

Uczestnikami projektu SAS jest 60 mieszkańców Domów Wspólnoty znajdujących się w Sieci Barki oraz dwa Schroniska dla osób bezdomnych w województwie wielkopolskim. 

Uczestnicy podczas zjazdów będą mogli nabyć kompetencje z zakresu:

  • kompetencji społecznych 
  • rozumienia i tworzenia informacji
  • rozumowania matematycznego
  • umiejętności cyfrowych

Projekt jest realizowany od września 2020 r. przez 13 miesięcy. W miesiącach 1/11/2020 do 28/02/2021 realizacja projektu została zawieszona z uwagi na panującą w Polsce pandemię koronawirusa. W związku z tym, projekt zostanie przedłużony do 31 stycznia 2022.

Na początku września 2020 zaplanowane są działania rekrutacyjne oraz spotkania informacyjne, zachęcające potencjalnych uczestników do udziału w projekcie. W następnej kolejności odbędą się diagnozy, aby zakwalifikować uczestników do projektu oraz stworzyć listę rezerwową. W drugiej połowie września 2020 zaplanowane są pierwsze spotkania w ramach SASów.

Uczestnicy SASów będą mogli skorzystać również ze wsparcia m.in.  psychologa, psychoterapeuty, terapeuty uzależnień, prawnika czy specjalisty ds. zadłużeń.

Poniżej przedstawiamy planowany harmonogram sesji:

I.Od bierności do aktywności 
CHUDOBCZYCE
(umiejętności społeczne)
18 – 20.09.2020
25 – 27.09.2020
II.Przywództwo grupowe – różne style zarządzania
GŁOMSK oraz CHUDO i WŁADYSŁAWOWO
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)
09 – 11.10.2020
23 – 25.10.2020

W MIESIĄCACH LISTOPAD 2020 DO LUTY 2021 PROJEKT ZOSTAŁ ZAWIESZONY
.
III.Komunikacja w grupie/rodzinie, dialog międzykulturowy, tolerancja, włączenie
POZNAŃ
(umiejętności społeczne i cyfrowe)
12 – 14.03.2021
19 – 21.03.2021
IV.Tworzenie przedsiębiorstw społecznych
ORZECHOWO / CHUDOBCZYCE
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)
09 – 11.04.2021
23 – 25.04.2021
V.Formułowanie i przekazywanie informacji w przestrzeni publicznej
POZNAŃ
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)
07 – 09.05.2021
21 – 23.05.2021
VI.Wyjazd do Wrocławia
WROCŁAW
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne, cyfrowe)
03 – 06.06.2021
18 – 20.06.2021
VII.Przedsiębiorczość społeczna jako szansa na usamodzielnienie się
CHUDOBCZYCE / MARSZEWO 
(umiejętności społeczne i matematyczne)
27 – 29.08.2021
03 – 05.09.2021
VIII.Od podopiecznego do lidera i obywatela
GDAŃSK
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)
10 – 12.09.2021
17 – 19.09.2021
IX.Projekty uczestników
ORZECHOWO / CHUDOBCZYCE
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne, cyfrowe)
24 – 26.09.2021
01 – 03.10.2021
X.Podsumowanie uczestnictwa w programie
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne, cyfrowe)
15 – 17.10.2021
29 – 31.10.2021

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.01.2022
Budżet projektu: 721.665,00 PLN
Projekt finansowany jest ze środków:
– europejskich: 680457,93 zł
– krajowych: 41207,07 zł

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

×