Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Związek Organizacja Sieć Współpracy „BARKA” w ramach Projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, testuje model edukacyjny „Szkoła Animacji Społecznej” (SAS), którego celem jest podniesienie poziomu umiejętności podstawowych wśród osób dorosłych. 

Uczestnikami projektu SAS jest 60 mieszkańców Domów Wspólnoty znajdujących się w Sieci Barki oraz dwa Schroniska dla osób bezdomnych w województwie wielkopolskim. 

Uczestnicy podczas zjazdów będą mogli nabyć kompetencje z zakresu:

  • kompetencji społecznych 
  • rozumienia i tworzenia informacji
  • rozumowania matematycznego
  • umiejętności cyfrowych

Projekt jest realizowany od września 2020 r. przez 13 miesięcy. W miesiącach 1/11/2020 do 28/02/2021 realizacja projektu została zawieszona z uwagi na panującą w Polsce pandemię koronawirusa. W związku z tym, projekt zostanie przedłużony do 31 stycznia 2022.

Na początku września 2020 zaplanowane są działania rekrutacyjne oraz spotkania informacyjne, zachęcające potencjalnych uczestników do udziału w projekcie. W następnej kolejności odbędą się diagnozy, aby zakwalifikować uczestników do projektu oraz stworzyć listę rezerwową. W drugiej połowie września 2020 zaplanowane są pierwsze spotkania w ramach SASów.

Uczestnicy SASów będą mogli skorzystać również ze wsparcia m.in.  psychologa, psychoterapeuty, terapeuty uzależnień, prawnika czy specjalisty ds. zadłużeń.

W czerwcu powracamy do spotkań na żywo w ramach projektu Szkoła Animacji Społecznej! Bardzo się wszyscy stęskniliśmy za wspólnymi rozmowami, ciekawymi gośćmi, zajęciami integracyjnymi, za bliskością i byciem razem. W załączniku przedstawiamy harmonogram dwóch najbliższych spotkań w ramach VII sesji pt. “Projekty uczestników” w dniach 15-17.10 oraz 22-24.10.

Do zobaczenia!

Poniżej przedstawiamy planowany harmonogram sesji na październik 2021 :

SESJA VII Projekty uczestników
CFundacja Barka, Ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań
Hotel Ilonn, ul. Szarych Seregów 16, 60-462 Poznań
15-17.10.2021 oraz 22-24.10.2021
UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE:
1. Umiejętności społeczne
2. Umiejętności rozumienia i tworzenia informacji

3. Umiejętności matematyczne
4. Umiejętności cyfrowe
SCENARIUSZ SESJI:

PIĄTEK
17:00 – przywitanie i przedstawienie programu sesji
17.30 – 19:30 – wykład edukatora
Wprowadzenie w celowość realizowania projektów, czym są konsultacje społeczne, jak mobilizować społeczność lokalną do wspólnych działań. Metody promocji wydarzeń, przykłady zrealizowanych projektów
20.00 – kolacja i integracja


SOBOTA
8.00 – śniadanie
9.00 – 13:00 – wykład edukatorów: zasady pisania projektów
13.00 – 14:00 – obiad
14.00 – 18:00 – warsztaty z edukatorami z pisania projektów z podziałem na grupy. Prezentacja pomysłów na projekty poszczególnych grup.
18.30 – kolacja i kino


NIEDZIELA
8.00 – 9.00 – śniadanie
9:30 – 11:30 – Komisja Oceny Wniosków
9.30 – 11.30 – zajęcia grupowe z psychologiem dot. współpracy w grupie
11:30 – 13:30 – warsztaty jak realizować poszczególne projekty
Ogłoszenie wyników, ew. aktualizacja projektów zgodnie z otrzymanym finansowaniem, ustalenie planu realizacji przedsięwzięcia. Zakończenie.
14.00 – obiad

Nowy harmonogram sesji:

I.Od bierności do aktywności 
(umiejętności społeczne)
18 – 20.09.2020
25 – 27.09.2020
II.Przywództwo grupowe – różne style zarządzania
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)
09 – 11.10.2020
23 – 25.10.2020

W MIESIĄCACH LISTOPAD 2020 DO KWIECIEŃ 2021
PROJEKT ZOSTAŁ ZAWIESZONY
Z UWAGI NA RESTRYKCJE ZWIĄZANE Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19

III.Tworzenie przedsiębiorstw społecznych
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)
04 – 06.06.2021
25 – 27.06.2021
IV.Formułowanie i przekazywanie informacji w przestrzeni publicznej
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)
09 – 11.07.2021
23 – 25.07.2021
V.Od podopiecznego do lidera i obywatela – wyjazd do Gdańska
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)
06 – 08.08.2021
27 – 29.08.2021
VI.Przedsiębiorczość społeczna jako szansa na usamodzielnienie się
(umiejętności społeczne i matematyczne)
10 – 12.09.2021
24 – 26.09.2021
VII.Projekty uczestników
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne, cyfrowe)
15 – 17.10.2021
22 – 24.10.2021 
VIII.Komunikacja w grupie/rodzinie, dialog międzykulturowy, tolerancja, włączenie
(umiejętności społeczne i cyfrowe)
12 – 14.11.2021
IX.Wyjazd do Wrocławia,
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne, cyfrowe)
03 – 05.12.2021
17 – 19.12.2021
X.Podsumowanie uczestnictwa w programie
(umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne, cyfrowe)
14 – 16.01.2022

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.01.2022
Budżet projektu: 721.665,00 PLN
Projekt finansowany jest ze środków:
– europejskich: 680457,93 zł
– krajowych: 41207,07 zł


Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

×