Szkolenia z zakresu Ekonomii Solidarnej

Fundacja Barka w ramach Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej oferuje organizację szkoleń z zakresu ekonomii solidarnej wraz z organizacją wizyt studyjnych do partnerstw, centrów integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, Wspólnot, stowarzyszeń. Szkolenia i wizyty możemy zorganizować wraz z wyżywieniem oraz z noclegiem.

Szkolenia prowadzone są przez praktyków (m.in. ekspertów budujących partnerstwa lokalne, spółdzielnie socjalne oraz stowarzyszenia, pracowników CIS-ów, członków spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych, przedsiębiorców, osoby, które zmagały się z problemami życiowymi, jak uzależnienia, bezrobocie czy bezdomność).

Dysponujemy w pełni wyposażonymi salami edukacyjnymi. Pomieszczenia przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Oferujemy możliwość przygotowania cateringu na szkolenie. Przygotowujemy zarówno przerwy kawowe, zimne przystawki, jak i ciepłe dania obiadowe oraz desery i ciasta.

Do dyspozycji gości oddajemy parking strzeżony 24h/dobę na 30 miejsc parkingowych.

Kontakt:

Maria Sadowska,
tel.   530  435  179,
mail: maria.sadowska@barka.org.pl

Tematyka szkoleń:
 1. Społeczna gospodarka rynkowa, a ekonomia społeczna (6 godz.)
 2. Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz przedsiębiorczości społecznej (6 godz.)
 3. Diagnoza społeczno – gospodarcza wspólnot lokalnych na zasadzie partycypacyjnej (12 godz.)
 4. Powoływanie i funkcjonowanie centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej (6 godz.)
 5. Powoływanie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych (6 godz.)
 6. Likwidacja spółdzielni socjalnych (4 godz.)
 7. Powoływanie zakładów aktywności zawodowej (6 godz.)
 8. Reintegracja społeczna i zawodowa grup dysfunkcyjnych (6 godz.)
 9. Powoływanie spółek pożytku publicznego (6 godz.)
 10. Społeczna odpowiedzialność biznesu (4 godz.)
 11. Działalność odpłatna pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza organizacji obywatelskich (6 godz.)
 12. Powoływanie fundacji i stowarzyszeń (6 godz.)
 13. Ruch spółdzielczy w Polsce, grupy producenckie, akcjonariat pracowniczy, akcjonariat społeczności lokalnych itp. (6 godz.)
 14. Zarządzanie strategiczne na poziomie lokalnym (6 godz.)
 15. Proces wychodzenia z bezdomności i uzależnień – rola wspólnoty i osobistego świadectwa (12 godz.)
 16. Przedsiębiorczość społeczna jako alternatywa dla absolwentów uczelni wyższych (6 godz.)
 17. Rola Powiatowych Urzędów Pracy w budowaniu partnerstw lokalnych (6 godz.)
 18. Rola Ośrodków Pomocy Społecznej w budowaniu partnerstw lokalnych (6 godz.)
 19. Migracje na poziomie europejskim i międzykontynentalnym (6 godz.)
 20. Innowacje w zakresie przedsiębiorczości społecznej EU, Afryka i inne, np. INISE (6 godz.)
 21. Systemy rozwoju społecznego (6 godz.)
 22. Perspektywy Społecznej Gospodarki Rynkowej w Afryce w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju pomiędzy Europą a Afryką (6 godz.)
×