W dniu 5 marca 2024 r. w siedzibie Fundacji Barka w Poznaniu odbyło się seminarium pt.: „Rola i hierarchia wartości człowieka”.

🇪🇺🇪🇺🇪🇺Jednym z głównych tematów seminarium była migracja zarobkowa oraz sytuacja osób w kryzysie bezdomności w UE. Mówiono o możliwościach i zagrożeniach, które czekają na osoby poszukujące pracy poza granicami ojczyzny, o tym jak efektywniej te osoby wspierać i na jakie potrzeby odpowiadać.

🗨️🗨️🗨️Rachel Streefland, radna i doradczyni burmistrza w gminie Utrecht, Holandia, podsumowując spotkanie, powiedziała: „Mamy jeszcze wiele do zrobienia w zakresie wspierania osób w kryzysie bezdomności, stoją przed nami wyzwania. Widzę ogromną potrzebę tworzenia wspólnoty, wspólnoty która sprawia, że człowiek czuje się częścią rodziny, czuje się prawdziwie przywitany, nawet jeśli w rzeczywistości tej rodziny już nie ma. Powrót do ojczyzny, nie jest porażką ani przegraną, jest po prostu powrotem do domu.”🗨️🗨️

🇳🇱W spotkaniu wzięło udział 30 przedstawicieli z organizacji i instytucji samorządowych z Holandii, w tym: pracownicy samorządu lokalnego gminy Utrecht, Armii Zbawienia, Fundacji Tussenvoorziening, policji oraz Stichting Barka. Uczestnikami seminarium byli również przedstawiciele Miasta Poznań, Gminy Tarnowo Podgórne, Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka , Fundacji Barka oraz Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka.

Członków delegacji holenderskiej przedstawił, Jan Braat, który jest doradcą ds. migracji w gminie Utrecht. Następnie głos zabrała Barbara Sadowska, Przewodnicząca Zarządu Fundacji Barka, która przypomniała historię powstania i rozwoju Barki na przestrzeni 35 lat. Rozwoju, który rozpoczął się w małej wsi we Władysławowie, a obecnie swoim zasięgiem wykracza poza granice naszego kraju, a także kontynentu.

💪🏻💪🏻W kolejnej części głos zabrała Ewa Noszczynska- Szkurat, zastępca Wójta Gmina Tarnowo Podgórne, która mówiła o roli samorządu w odbudowie potencjału środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w oparciu o ekonomię solidarną.

Swoimi doświadczeniami pracy z osobami w kryzysach opowiedziała też, Magdalena Jujeczka, ze Spółdzielnia Socjalna Taroka, podkreślając znaczenie relacji i współpracy między samorządem lokalnym, przedsiębiorstwami społecznymi i biznesem, opartej na solidarności, która umożliwia rozwój grup zagrożonych wkluczeniem, a także lokalnej gospodarki i społeczności. O tworzeniu przedsiębiorstwa społecznego opowiedziała też Paulina Kurkowska z Fundacja Mama z Mamą.

❤️❤️❤️Na koniec spotkania, o nieudanej emigracji opowiedzieli barkowi liderzy, którzy doświadczyli kryzysu bezdomności przebywając na ulicach Holandii, Londynu, Belgii i innych krajów europejskich w poszukiwaniu lepszego życia.

Wymiana doświadczeń między osobami doświadczającymi trudności na obczyźnie i tymi, którzy na co dzień z nimi pracują, pomogła zrozumieć siebie nawzajem, a także wyznaczyć kierunek działań, które powinny zostać podjęte w przyszłości, by lepiej służyć osobom w potrzebie, obudzić w nich uśpioną przez trudne doświadczenia chęć do zmiany swojego życia i pokłady człowieczeństwa.

❤️
👊🏻

Projekt Uniwersytet Ludowy – Szkoła Animacji Społecznej realizowany przez Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka sfinansowano ze środków @Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #UniwersytetyLudowe Komitet do spraw Pożytku Publicznego

×