Solidarność, partycypacja, uwłaszczenie (solidarity, participation, ownership).

Te hasła towarzyszyły międzynarodowemu Forum dot. budowania pokoju oraz programów rozwojowych organizowanemu przez SIPRI (Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem).

Na zaproszenie Mercy Corps Marysia Sadowska wzięła udział w panelu dyskusyjnym razem z przedstawicielami organizacji działających w Ukrainie oraz w Syrii, w temacie: Lokalne przywództwo w złożonych sytuacjach kryzysowych: lekcje partnerstwa, uczestnictwa i rzecznictwa z kryzysów w Syrii i na Ukrainie.

Marysia opowiedziała zgromadzonym m.in. o doświadczeniach Barki w budowaniu partnerstw, które oparte są na zaufaniu;

o wspólnotowym modelu Barki, który obejmuje wszystkie aspekty życia człowieka; o tym jak ważne dla pokoju jest budowanie spójności społecznej w lokalnych wspólnotach.

Przedstawiciele Mercy Corps zaprosili Marysię, Olgę i Ferhada również na spotkanie w SIDA – szwedzkiej agencji rządowej ds. współpracy rozwojowej, aby porozmawiać o możliwych kierunkach współpracy. To piękny przykład jak międzynarodowi darczyńcy mogą budować partnerstwa, które oparte są na rozumieniu, że mamy wspólne cele i nie jesteśmy dla siebie „konkurencją”.

Miejmy odwagę mówić głośno o dobrych praktykach w zakresie budowania partnerstw na rzecz włączania najsłabszych członków naszych społeczeństw, bo tylko poprzez edukację możemy zmienić systemy pomocy na całym świecie.

Dziękujemy Mercy Corps za to zaproszenie oraz za Waszą gotowość do słuchania i znajdowania nowych rozwiązań na problemy współczesnego świata ♥️

×