Dziś ruszamy z rekrutacją uczestników do projektu „Bezpieczna przystań – integracja cudzoziemców uciekających przed wojną”, który został wybrany w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Projekt skierowany jest do cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce oraz znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Program adresowany jest szczególnie do cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z państw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, np. związanej z prowadzonymi na ich terenie działaniami zbrojnymi (w tym np. z Ukrainy).

W ramach naszych działań uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia asystenta integracyjnego, psychologa, specjalisty ds. mieszkaniowych, specjalisty ds. zatrudnienia, tłumacza oraz prawnika. Dodatkowo organizowane będą kursy zawodowe, lekcje języka polskiego, warsztaty kulturowe oraz grupy wsparcia.
Ogromną pomocą dla 220 uczestników będzie dofinansowanie do czynszu, w postaci bonów mieszkaniowych.

Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2023 roku. Wsparciem obejmiemy 320 osoby (w tym minimum 50% osób z Ukrainy). Wszystkie formy wsparcia są dla uczestników darmowe.

Przewidujemy dwa nabory:- 01-14.09.2022 – do projektu przyjętych zostanie 100 osób (16-19.09 rekrutacja uzupełniająca, jeśli w pierwszym terminie nie zostanie zrekrutowanych 100 osób),- 02-13.01.2023 – do projektu przyjętych zostanie 220 osób (10-13.01 rekrutacja uzupełniająca, jeśli w drugim terminie nie zostanie zrekrutowanych 220 osób).

Dokumenty rekrutacyjne oraz wszelkie potrzebne informacje znajdują się na stronie: https://barka.org.pl/bezpieczna-przystan/

Jeśli jesteś w potrzebie lub znasz kogoś kto mógłby skorzystać z oferowanego przez nas wsparcia – przyjdźcie lub napiszcie do nas!

×