Mój Tomek. Nasz Tomek. Właśnie mijają dwa lata jak przeszedł do Życia w innej postaci. A my ciągle odkrywamy Jego mądrość i wielkie społeczne i duchowe dziedzictwo, które pozostawił. Jego głębokie rozumienie problemów współczesnego świata, zrodziło w Nim zobowiązanie do życia we wspólnocie. To podejście uniwersalne uwzględniające rozwój całego człowieka, jego duchowości i cielesności, możliwości przekraczania samego siebie, stawania się dzieckiem Bożym, coraz bardziej wolnym i solidarnym. Tomku, pamiętamy, dziękujemy, kochamy.

Basia

×