Otwarcie Uniwersytetu Ludowego celebrowaliśmy też w Chudobczycach. Nie mogło być inaczej! To tu odbywały się pierwsze SAS-y, tu Tomasz Sadowski snuł wizję edukacji ustawicznej każdego obywatela. Tu w końcu, zapytany jakie przesłanie chciałby przekazać Barce na następne 30 lat, mówił:

„Potrzebna jest edukacja formacyjna z udziałem kadry i tych, którzy doświadczyli przemiany.

Dzisiejsza edukacja koncentruje się głównie na przekazaniu wiedzy, a potrzebne jest też kształtowanie pewnego rodzaju rycerskości, odwagi w pomaganiu i gotowości do ponoszenia ryzyka.

Chodzi nam o stworzenie warunków, żeby przyswoić nowy system wartości, dzięki któremu człowiek stanie się lepszym, bardziej zaangażowanym, odpowiedzialnym, myślącym nie tylko o sobie.

Takiej edukacji formacyjnej nam potrzeba”.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #UniwersytetyLudowe

×