Koordynator wsparcia merytorycznego

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” poszukuje koordynatora wsparcia merytorycznego w ramach testowanego przez nas modelu wsparcia „Szkoła Animacji Społecznej” w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”(umowa nr WER19SZA0063) – realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji znajduje się w załączniku.

Osoba do kontaktu: Maria Sadowska, tel. 530 435 179, mail: maria.sadowska@barka.org.pl

×