Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 11.12.2023 r.

Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka” informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup nowego samochodu dostawczego z napędem elektrycznym typu mini bus w ramach projektu pn.: „Wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego Centrum Integracji Społecznej przy FPW «Barka»” w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 wybrano ofertę następującego Wykonawcy: Rzepecki Mroczkowski Sp. z o.o. Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym. Cena oferty Wykonawcy: 223 573,95 zł netto, 274 995,95 zł brutto.

×