Lipiec upłynął nam na niezwykłych spotkaniach,. Szkoła Animacji Społecznej – w tym cyklu rozmawialiśmy o doświadczeniach w kontakcie z mediami i te doświadczenia zbieraliśmy. To był niezwykle cenny czas, wspólnotowy i rozwojowy.

W roli edukatorów tym razem redaktor Wanda Wasilewska i reżyser Marek Nowakowski.

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Związek Organizacja Sieć Współpracy „BARKA” w ramach Projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, przeprowadza model edukacyjny „Szkoła Animacji Społecznej” (SAS), w który włączone jest 60 mieszkańców Barkowych Wspólnot i Schroniska w Nochowie k. Śremu.

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

×