Szósty zjazd Uniwersytetu Ludowego w jego pierwszej edycji odbył się w Poznaniu w dniach 12 do 14 stycznia. 🏫🏫🏫

Tematem zjazdu była m.in. edukacja na temat pisania i realizowania projektów oraz tworzenia budżetów.

Tym razem nasi eksperci – Lidia Węsierska, Rafał Jaworski, Katarzyna Banaszak i Katarzyna Bielerzewska – Halasz przeszli z nami drogę od braku pewności siebie w poruszaniu się w tym obszarze aż do przekonania, że dzięki solidnej diagnozie można znaleźć konkretne rozwiązanie. 💪🏻💪🏻

W czasie tego weekendu sporo uwagi poświęciliśmy też tematowi różnorodności, tożsamości i różnicom międzykulturowym, a w ramach Treningu Umiejętności Społecznych, poprzez warsztaty, panel dyskusyjny z udziałem International School of Poznan PYP Section i świadectwa młodzieży z różnych części świata, nauczyliśmy się, że można się pięknie różnić, budować mosty i ich nie burzyć, by znaleźć drogę do drugiego.

💕💕To dzieje się w naszym życiu nieustannie. W czasie warsztatów z Magda Szewciów Warsztaty Zmiany i z Imaginarium Olga Stobiecka-Rozmiarek poprzez pracę w grupach, dramę i taniec, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie czym jest tożsamość, jak różnie postrzegamy rzeczywistość, jakich filtrów używamy na co dzień, często nieświadomie. 😉

💕Każdego dnia walczymy o to, by nie poddać się w walce o postęp na swojej drodze, o postęp na drodze osób przychodzących do wspólnoty.

💬Tomasz Sadowski mówił zawsze o drodze, na której nie wolno się zatrzymać. Przestrzegał: ”Rozumienie losu każdego pojedynczego człowieka jest podstawą dla dalszych świadomych działań. Jak się tego nie zna, to można się nieźle zaplątać i stracić kupę życia, czego nikomu nie życzę.

💬Wszyscy popełniamy jakieś błędy i musimy sobie zdawać sprawę, że kiedyś trzeba je będzie naprawiać.”

Projekt Uniwersytet Ludowy – Szkoła Animacji Społecznej realizowany przez Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka sfinansowano ze środków @Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #UniwersytetyLudoweKomitet do spraw Pożytku Publicznego

#uniwersytetludowy

#uniwersytetludowyBarki

#UlSas

#narodowyinstytutwolności

×