Za nami pierwszy wyjazd integracyjny 9 ukraińskich rodzin i seniorów do przedsiębiorstwa społecznego Przystań Chudobczyce 28⚓ .To tylko jeden z kilku wyjazdów, które tego lata organizujemy, a wszystko dzięki naszym działaniom przedsiębiorczym. Dzięki nim możemy realizować te wyjazdy i naszą misję integracji wielu środowisk. 💪

To był dla nas wszystkich niezwykły czas ☀️☀️☀️.

Pełen beztroskiej zabawy, czasu na łonie natury i zawiązywania przyjaźni polsko-ukraińskich. Jesteśmy sobie coraz bliżsi! 🫶

×