Właśnie zakończyliśmy naszą drugą wizytę studyjną w ramach tegorocznego budowania mostów pomiędzy krajami z grupy wyszehradzkiej – Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Macedonii Północnej – dzięki wsparciu International Visegrad Fund.

Program naszego pobytu, tak pieczołowicie przygotowany przez SIEC Macedonia i Gordana Rodic oraz Barbara Sadowska, dał nam możliwość pogłębienia relacji i zasiania ziarna inspiracji na tych polach, na których potrzebne są włączające i aktywizujące działania, w szczególności samorządów lokalnych. „Wymiana doświadczeń, zawiązywanie relacji, budowanie połączeń biznesowych.Wiele wizji, jedna MISJA❤️Zobaczyć Człowieka w Człowieku ❤️❤️❤️

Wspieranie działań osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w ich drodze, walce o powrót do spokojnego, bezpiecznego życia” – tak udział w wizycie studyjnej podsumowała Monika Kosicka z ArtZagroda.

Cieszymy się, że w wizycie studyjnej wzięli udział przedstawiciele kilku partnerstw lokalnych, przedsiębiorstw społecznych i lokalnych samorządów. Rokietnica.plCentrum Integracji Społecznej w KomornikachGmina KrobiaArtZagrodaПоддршка и Центар за социјални претпријатија

×