🥰🥰 Z wielką radością uczestniczyliśmy w obchodach 10 rocznicy powstania Centrum Integracji Społecznej w Komarowie-Osadzie z /s w Janówce Zachodniej.

To, że w niewielkiej, liczącej 5 tysięcy mieszkańców gminie, w centrum Lubelszczyzny, bez zaplecza turystycznego ani bez wielkich gałęzi przemysłu, powstał zakład budżetowy skupiający osoby w trudnym położeniu ekonomicznym, jest znakiem wielkiej solidarności i troski o odpowiedzialny rozwój wspólnoty lokalnej.

Cis W Komarowie realizuje 6 warsztatów, w których 30 uczestników bierze udział w zajęciach tematycznych związanych z nabyciem umiejętności potrzebnych do znalezienia zatrudnienia na rynku pracy.

„Wielu uczestników podczas realizacji Programu Zatrudnienia Socjalnego ukończyło kursy, które pozwoliły im uwierzyć w siebie, podnieść kwalifikacje i stworzyło lepsze warunki zatrudnienia.

W ramach reintegracji społeczno-zawodowej przez okres 10 lat w zajęciach uczestniczyło 228 osób, 50 osób usamodzielniło się, a 6 osób osiągnęło wiek emerytalny.👏

❤

Na co dzień uczestnicy wykonują prace zlecone przez gminę, a także przez zleceniodawców indywidualnych. Wykonują prace koparko-ładowarką, usługi remontowo-budowlane, malowanie mieszkań, pielęgnację zieleni, koszenie trawy, cięcie i rąbanie drewna, świadczą usługi opiekuńcze dla osób prywatnych. Uczestnicy sprawują opiekę nad dziećmi w autobusach szkolnych.

Dużą popularnością i uznaniem cieszą się usługi cateringowe, zamawiane są wyroby kulinarne i przetwory.”

Gratulujemy tak pięknego rozwoju! 👏❤🙂

×