🇨🇦🇨🇦Przedstawiciele Barki, Ewa i Andrew Keogh, wzięli udział w obchodach 10-lecia Barka Canada, które miały miejsce na obrzeżach Vancouver, w prowincji Brytyjska Kolumbia. Seminarium 10-lecia, które zebrało ponad 50 przedstawicieli polonijnych organizacji i instytucji, powiązane było z wizytą studyjną w projektach Barka Canada oraz organizacjach partnerskich.

🇨🇦
🇨🇦

Barka Canada założona została przez małżeństwo pracowników socjalnych Marię i Włodka Płacewiczów, którzy mieszkając w Kanadzie od 30 lat zainspirowali się działaniami na rzecz integracji społecznej i zawodowej grup wykluczonych, realizowanymi od 1989 r. przez Barkę w Polsce. ❤❤Barka Canada zrzesza liczne środowisko Polonii animując różnego typu grupy wsparcia i grupy samopomocowe dla osób uzależnionych, samotnych i z problemami psychicznymi. Prowadzi program staży edukacyjnych dla liderów Polonii, którzy uczestniczą w wizytach studyjnych w Sieci Barka w Polsce. 🌱🌱Flagowym projektem Barka Canada jest uprawa ziemi, przekazanej w użytkowanie przez przyjaciół, na której przedstawiciele Barki, przyjaciele i osoby, którym Barka pomaga, hodują wszelakie warzywa i zioła. Środki zarobione w ramach tej działalności służą rozwojowi organizacji. 🇨🇦🇨🇦W zeszłym roku Barka Canada zorganizowała koncert fundraisingowy na rzecz Ukrainy – zebrane środki wsparły ukraińskie rodziny, które uciekając przed wojną znalazły schronienie i szeroką pomoc w Barce w Wielkopolsce. 💙💛Wizyta studyjna Ewy i Andrew objęła też wywiad w RED FM Vancouver, spotkania z systemem kanadyjskiego więziennictwa, placówką korekcyjną dla trudnej młodzieży żeńskiej, polskim kościołem oraz wizytę w rezerwacie zamieszkałym przez pierwszych mieszkańców tych terenów – ludność rdzenną. 🇨🇦🇨🇦Z pomocą Kongresu Polonii Kanadyjskiej, z którym Barka Kanada blisko współpracuje, udało się nawiązać kontakt z przedstawicielami kanadyjskiego rządu federalnego. W Kanadzie – kraju wielu możliwości ale i znacznych dysproporcji i rozwarstwienia społecznego, widać potrzebę modeli opartych o wspólnotę i przedsiębiorczość społeczną, które rozwija Barka w Polsce i w Europie i którymi chętnie się dzielimy. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka serdecznie dziękuje Barka Canada za inspirującą wizytę – liczymy na kolejne owocne 10 i więcej lat wspólnych działań w kierunku budowania braterstwa, wspólnoty i ekonomii solidarnej. 💪💪

×