W Poznaniu powstaje nowy uniwersytet! Uniwersytet Ludowy Barki!

🏛
🏛
🏛

Do udziału w jego zajęciach zaproszeni są przedsiębiorcy społeczni, mieszkańcy Poznania i Wielkopolski uczestniczący w Centrach Integracji Społecznej oraz mieszkańcy Barkowych wspólnot!

💪
💪
💪

Fundacja Barka jest organizacją, której działalność ma na celu rozwój społeczny grup marginalizowanych, zapewnienie im szansy odbudowy życia przez stworzenie programu pomocy wzajemnej, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim. Podstawą pracy Barki jest budowa kultury solidarnych, opartych na pomocy wzajemnej, relacji międzyludzkich i społecznych.

❤

Wieloaspektowość i zarazem komplementarność działań podejmowanych w ramach systemu, którzy Barka zapoczątkowała, daje obywatelom wykluczonym z życia społecznego nie tylko możliwość pełnej reintegracji społecznej i zawodowej, ale także stwarza szansę na odzyskanie poczucia własnej wartości, utraconej wiary w siebie i we własne możliwości. System, zbudowany w oparciu o przekonanie, że nie ma ludzi bezpowrotnie straconych, umożliwia i inspiruje do podejmowania przez osoby ekonomicznie czy psychicznie słabsze wysiłków, których celem jest powrót do świadomego kształtowania własnego życia oraz aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

❗

Uniwersytet Ludowy zwraca naszą uwagę na potrzebę edukacji dorosłych poprzez różne dostępne formy i doświadczenia innych krajów, szczególnie oparte na filozofii Grundtviga, który jest autorem koncepcji uniwersytetów ludowych. Ten nacisk na edukację i ciągły rozwój człowieka doprowadził do powstania w Danii Szkoły Kofoeda, a w Polsce dał początek Ustawie o Zatrudnieniu Socjalnym, która umożliwia tworzenie Centrów Integracji Społecznej.

🏛

Z wielką radością zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „Ekonomia Solidarna – źródło kształtowania świadomości społecznej”, która odbędzie się 16.06.2023 roku (piątek) w siedzibie WCES (ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu) o godzinie 10.00. Jednym z elementów konferencji będzie właśnie wykład inaugurujący powstanie Uniwersytetu Ludowego.

Link do zapisów na konferencję 16.06.2023 r.: https://forms.gle/RkLTvdBmfwini7JN9

O terminach rekrutacji na Uniwersytet Ludowy będziemy informować w trakcie konferencji.

Program Uniwersytet Ludowy – Szkoła Animacji Społecznej realizowany przez Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #uniwersytetyludowe

×