W ostatni weekend przed Wielkanocą nasze reprezentantki Barbara Sadowska i Maria Sadowska- Pawlak uczestniczyły w niezwykle ważnym wydarzeniu, jakim był JUBILEUSZ 25-lecia WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.
🗨️„5 czerwca 1998 roku polski parlament przyjął ustawę o samorządzie województwa. Przyjął też reformę samorządu uwzględniającą powstanie powiatów. Był to kolejny krok demokratyzacji Polski, którą wówczas przeprowadzano. Myślę, że 25 lat to właściwy moment, który pozwala na pewną refleksję, na krótkie podsumowanie, a przede wszystkim na spotkanie, które nazwałem spotkaniem przyjaciół samorządu” – mówił Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Na zaproszenie Marszałka w wydarzeniu uczestniczyli działacze samorządowi, przedstawiciele organizacji obywatelskich, świata kultury i biznesu.
❤️Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w wydarzeniu!
Jesteśmy DUMNI Z WIELKOPOLSKI

×