Z wielką radością i dumą chcemy ogłosić, że Barbara Sadowska została powołana do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, działającej przy Marszałku Marku Woźniaku.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego stwarza przestrzeń, dzięki której przedstawiciele różnych grup społecznych, w tym przedsiębiorców, związków zawodowych i organizacji pozarządowych, mogą się spotykać, aby przedyskutować i podjąć decyzje dotyczące kwestii społecznych, ekonomicznych i politycznych w danym regionie. Główne zadania Rady obejmują wspieranie dialogu międzysektorowego, promowanie partnerstwa społecznego oraz doradztwo w zakresie polityki publicznej na poziomie regionalnym. Angażuje się także w rozwiązywanie problemów społecznych, wspieranie inicjatyw społecznych i konsultowanie decyzji władz w celu zapewnienia równowagi i zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego.

Jesteśmy przekonani, że Basi doświadczenie i zaangażowanie w życie społeczne Wielkopolski i wyrównywanie szans grup zagrożonych będą nieocenionym wsparciem w działaniach Rady.

×