Dzisiaj Barbara Sadowska otrzymała ODZNAKĘ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO przyznawaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
„Za wieloletnie zaangażowanie i ogromny wkład w budowanie systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwój sektora ekonomii społecznej, zatrudnienia socjalnego, a także współpracę w ramach partnerstw międzysektorowych”.
Odznaka została przyznana przez Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego podczas Forum „WYZWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ”, z okazji 25-lecia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i 20 lat po uchwaleniu ustawy o pomocy społecznej.
Wyróżnieni zostali rownież:
🎖️Andrzej Piotrowski
🎖️ Wojciech Walczak
Serdeczne gratulacje dla wszystkich Wielkopolskich działaczy! ♥️
A my jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi, że budowana przez Barkę sieć relacji międzyludzkich i społecznych opartych na pomocy wzajemnej i solidarności jest dostrzegana w naszym województwie. To wielkie wyróżnienie dla Basi, ale także dla całego naszego środowiska. ♥️♥️♥️
Basię po powrocie przywitaliśmy oklaskami i już ustawiła się kolejka, bo dostaliśmy obietnicę, że każdego dnia ktoś inny będzie z dumą nosił tę odznakę. 😁😁😁
×