Wczoraj na zaproszenie młodzieży z Zespołu Szkół Urszulańskich, nasz Barkowy zespół w osobach Jadzi i Marysi Sadowskich – absolwentek tejże szkoły- opowiedział młodzieży i gronu pedagogicznemu o pracy i misji Fundacji Barka, a także o naszych bieżących działaniach na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy 🇺🇦🇵🇱 Młodzież zorganizowała zbiórkę żywności, którą ofiarowała na ręce dziewczyn i barkowych chłopaków. ❤️ Dziękujemy KOCHANI! ❤️

×