Jesteśmy dumni, że reprezentant naszego środowiska Bartosz Pawlak został powołany przez minister Marlena Maląg na funkcję członka Rady Zatrudnienia Socjalnego w latach 2023-2025.

Inaugurujące posiedzenie III kadencji rady odbyło się w Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

👉 Rada Zatrudnienia Socjalnego składa się z osób reprezentujących podmioty zatrudnienia socjalnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe.

👉Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na okres 3 lat.

Członkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego pełnią swoje funkcje społecznie.

Głównym zadaniem Rady Zatrudnienia Socjalnego jest opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie zatrudnienia socjalnego oraz integracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym. Ponadto Rada przygotowuje dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej różne ekspertyzy dotyczące bieżących problemów społecznych oraz inicjuje niezbędne zmiany aktów prawnych z tego obszaru.

Mamy nadzieję, że pracę Rady przyniosą wiele pozytywnych zmian dla uczestników Cis-ów i KIS-ów oraz dla wszystkich podmiotów reintegracyjnych. 💪

Foto. www.gov.pl

×