Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają do udziału w  Konkursie „Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”. 

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka wraz z Miastem Poznań prowadzi Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej na terenie subregionu poznańskiego, w ramach którego organizujemy wyżej wspomniany Konkurs.

Głównym celem Konkursu jest promowanie gmin w subregionie poznańskim wspierających:

– podmioty ekonomii społecznej (wsparcie infrastrukturalne i/lub finansowe),

– ideę włączenia społecznego i integracji społeczno-zawodowej grup dysfunkcyjnych, 

– partnerstwa lokalne na rzecz przedsiębiorczości społecznej,

– społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne.

W załączeniu regulamin Konkursu oraz kryteria wyboru Samorządu Społecznie Odpowiedzialnego.

Wniosek konkursowy , zarówno w wersji elektronicznej , jak i papierowej należy złożyć do 13 marca 2020 r. Wersję elektroniczną składamy na adres: konkurs@barka.org.pl;

Dokumentacja konkursowa do pobrania pod tym linkiem: http://wces.eu/2020/02/25/1272/

×