W poprzedni piątek gościliśmy 15-osobową delegację Sieci Feantsa – Working Together to End Homelessness in Europe (Międzynarodowa Federacja Narodowych Organizacji Pracujących z Osobami Bezdomnymi). Delegaci FEANTSY, pochodzący z różnych krajów europejskich, odbyli dwudniową wizytę we Wrocławiu i Poznaniu.

❗W siedzibie Barki w Poznaniu goście zapoznali się z historią Barki i jej założycieli, opowiedzianą przez Marysię Sadowską – oraz z możliwościami wsparcia, jakie uzyskują w Barce rodziny z Ukrainy min.: kursy języka polskiego, pomoc w uzyskaniu zakwaterowania i pracy czy pomoc medyczną.

🤝🏻Po południu odbyło się seminarium z udziałem przedstawicieli FEANTSY i Barki, którego przedmiotem były realizowane przez Barkę zagranicą programy wsparcia dla obywateli polskich i środkowo-wschodnio europejskich, przebywających w trudnych sytuacjach społeczno-ekonomicznych w Europie Zachodniej.

🇬🇧 Barka realizuje program „Powroty” od 2006 roku, kiedy władze dzielnicy Hammersmith&Fulham w Londynie zaprosiły nas do współpracy w celu objęcia pomocą setek Polaków, dla których doświadczenie migracji okazało się bolesne (zmagają się z bezdomnością i uzależnieniami czy problemami zdrowia psychicznego).

❗Od tamtego czasu blisko 25 tysięcy osób powróciło z Barką do ośrodków leczenia uzależnień, szpitali, programów organizacji obywatelskich oraz do rodzin.

🤝🏻 Seminarium dotyczyło m.in. możliwości wsparcia, jakie uzyskują osoby po powrocie do krajów pochodzenia, a także roli rządów w umożliwianiu bezpiecznego przemieszczania się migrantów i uchodźców za pracą i lepszym życiem. Barka podzieliła się doświadczeniem pracy na ulicach europejskich stolic, w której główną rolę odgrywają „liderzy po przejściach”. Dyskusja odniosła się także do sytuacji Wielkiej Brytanii i praw obywateli europejskich po Brexicie.

❤🌍 Cieszymy się, że jako Sieć Barki możemy dzielić się owocami naszej pracy z partnerami zagranicą. Wierzymy, ze wpłynie to na zwiększenie solidarności i współpracy pomiędzy rządami i organizacjami w krajach pochodzenia i krajach docelowych migracji.

×