„Abyśmy potrafili podejmować odważne, a nawet ryzykowne decyzje wtedy, gdy idzie o dobro większe niż nasze…” 💪❤W Światowym Dniu Organizacji Obywatelskich, życzymy sobie i wszystkim osobom związanym ze środowiskiem organizacji takiej odwagi, która inspiruje, przekracza granice i burzy mury. Weźcie te życzenia od Barbara Sadowska jako barometr serc i niech nas nie opuszcza szacunek do takich wartości jak solidarności, wzajemności i dialog ❤

Dziękujemy Poznańskie Centrum NGOza piękną akcję ❤

×