W lutym ruszyliśmy z kolejnymi działaniami na rzecz osób z Ukrainy. 💪🏻

Tym razem koncentrujemy się na przekazywaniu dobrych praktyk w zakresie aktywnej polityki społecznej aktywistom działającym na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym w Polsce, jak i partnerom z Ukrainy. 💙💛

Projekt nosi nazwę „Ekonomia Solidarna – narzędzie integracji społeczno-zawodowej obywateli UA w Polsce i szansa dla Ukrainy” i będziemy go realizować do czerwca br. 💪🏻

W ramach działań zatrudniliśmy 2 asystentki z Ukrainy – Olhę oraz Irę – które organizują integracyjne i informacyjne zajęcia dla osób z Ukrainy.

Dziewczyny uczestniczą też w spotkaniach partnerstw lokalnych oraz przedsiębiorstw społecznych, aby lepiej poznać ekonomię społeczną w Polsce. Dzięki temu będą mogły wspierać osoby z Ukrainy korzystając przy tym również z narzędzi integracji, jakie dają Centra Integracji Społecznej oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej. ❤️

Wszystkie dobre praktyki opiszemy w Przewodniku po Ekonomii Społecznej, który będzie dostępny również po ukraińsku.

W czerwcu zorganizujemy wizytę studyjną, w której uczestniczyć będą osoby z Ukrainy organizujące pomoc dla swoich obywateli w Polsce oraz przedstawiciele organizacji obywatelskich i władz samorządowych z Ukrainy, żeby zainspirować ich do wprowadzenia rozwiązań przedsiębiorczości społecznej po zakończeniu wojny. 💪🏻Jednym z punktów wizyty będzie konferencja pokazująca modelowe rozwiązania w obszarze reintegracji społeczno-zawodowej uchodźców z Ukrainy i osobistych świadectw osób, które poprawiły swoją sytuację. 🇺🇦

Konferencja połączona będzie z premierą filmu, który pokaże losy osób z Ukrainy w Polsce, które zaangażowały się w działania z obszaru integracji społeczno-zawodowej, a także działania organizacji Oselya ze Lwowa Спільнота „Емаус – Оселя”, która dzięki wspólnocie i reintegracji przez pracę w sklepach z drugiej ręki zmienia życie wielu osób w potrzebie. 🎥🎥

Nasze asystentki w każdy wtorek i piątek w godz. 8:00 do 16:00 pełnią dyżur w siedzibie Barki w pokoju nr 2 w bud. C.

Jeśli potrzebujesz pomocy – przyjdź‼️

Zobaczymy, co możemy razem zrobić❤️

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Funduszu Tutaj organizowanego przez Ashoka w Polsce. ❤️

×