Po ponad 20 latach powróciliśmy do programu sięgającego do tradycji dawnych SASów, z którymi wielu starszych stażem Liderów Barkowych wiąże duży postęp w uświadomieniu sobie ważnych mechanizmów, budowaniu więzi i kształtowaniu Barki.

Dzięki SASom (wspólnym spotkaniom tematycznym i integracyjnym wokół ważnych tematów, które odbywały się na przełomie lat 90-tych i roku 2000), tworzyły się podwaliny pod nowe działania w Barce, rodziło się wiele pięknych postaw, które potem owocowały dalej, gdziekolwiek uczestnicy SASów jeździli i pracowali, dając świadectwo zaangażowania w Polsce i zagranicą.
Na bazie SASów utworzone zostały nowe stowarzyszenia, które wielu z naszych barkowych liderów prowadziło i nadal prowadzi.


Nowy rozdział w historii SASów rozpoczął się na początku września, w Chudobczycach. Przygotowaliśmy program 10-ciu spotkań weekendowych, które będą odbywały się raz w miesiącu w różnych zakątkach Polski.

Mamy szansę zastanowić się nad dalszymi etapami swojego życia, zbudować więzi pomiędzy domami Barki i organizacjami działającymi w Sieci Barka, rozważyć jak jak kształtować następnych Liderów i jak rozwijać Barkę w kolejnych latach. 

Są to kwestie szczególnie istotne teraz, po odejściu Tomka Sadowskiego, dla którego konstruowanie następnych etapów rozwoju Barki i jej środowisk było sprawą najwyższej wagi.
Tomek wytyczył kierunek i strategia jest nam wszystkim znana: chodzi właśnie o szeroko pojęty rozwój Barki i nas wszystkich, którzy idziemy tą drogą, ale jest wiele kwestii wymagających dopracowania i pogłębiania…

SASy dają nam właśnie taką możliwość.

Foto relacja z ostatniego spotkania poniżej 🙂

×