Zapytanie numer 2/MDS/2019 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Most do samodzielności”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014 – 2020. Szczegóły zapytania w załączniku. Oferty prosimy przesyłać na adres:

maria.sadowska@barka.org.pl

do dnia 20.08.2029 r.

×