Za nami i intensywny weekend podczas którego odbył się pierwszy zjazd (30.06-2.06) Uniwersytetu Ludowego, który został powołany w ramach Sieci Barki. Uczestnikami pierwszego spotkania UL było 30 mieszkańców Barkowych wspólnot z Poznania, Chudobczyc, Marszewa i Władysławowa. Przez te trzy dni grupa zastanawiała się nad kształtowaniem swoich postaw w relacji do drugiego, który często jest w potrzebie, który dociera do nas w złej kondycji, w złej formie. Zastanawialiśmy się w jaki sposób kształtować w sobie cechy, aby odpowiadać na potrzeby innych, potrzeby wspólnot, sąsiadów, wioski.

🤍

Analizowaliśmy życiorysy dwóch wybitnych postaci – Brata Rogera, założyciela ekumenicznej wspólnoty Taize we Francji i Tomka Sadowskiego założyciela Wspólnot Barka w Polsce, którzy w sytuacji widocznego zagrożenia bytu wielu ludzi, opowiadali się po ich stronie i szukali rozwiązań, a także struktur które mogłyby pomóc.

Brat Roger w czasie wojny pomagał Żydom, ale również pomagał rozwijać się społeczności lokalnej, budować mosty między różnymi religiami i kulturami żeby przeciwdziałać wojnom. Tomek Sadowski w okresie transformacji ustrojowej w Polsce tworzył warunki, aby Ci którzy „wypadli” poza główny nurt życia społeczno- gospodarczego mogli się odnaleźć we wspólnotach, podnieśli swoje kwalifikacje, umiejętności i mogli się usamodzielniać.

🤝

Mówiliśmy o indywidualnej drodze każdego z nas. Jak pokonać skoncentrowanie na sobie, na własnych potrzebach, na oczekiwaniu żeby te nasze potrzeby inni zaspokajali i w jaki sposób od tej osoby która oczekuje wsparcia – biorcy usług zmienić się w kogoś kto reaguje i ma swój udział w pomaganiu innym, w tworzeniu lepszych warunków do życia dla siebie i dla innych.

Obejrzeliśmy film „Cyrk motyli” o pokonywaniu barier mentalnych i uprzedzeń w widzeniu siebie i innych. Mieliśmy wiele dyskusji o dorastaniu do bycia liderem i oparciem dla innych, o aktywności obywatelskiej i przywództwie. Świetni mówcy, pasjonujący program, interesujące nas wszystkich wydarzenie.

*********

Projekt realizuje Sieć Barki, a finansuje Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

×