Kochani, wydarzenie kończące projekt @INNO-WISEs za nami! Dziękujemy, że byliście!


INNO-WISEs to 3 lata wspólnych działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw społecznych na lokalnym rynku. To 12 partnerów z 5 krajów, którzy dzieli się swoimi doświadczeniami, aby przygotować najlepsze możliwe programy szkoleniowe dla podmiotów ekonomii społecznej. To zaangażowanie kilkudziesięciu przedsiębiorstw społecznych z Europy w testowanie platformy z narzędziami wspomagającymi zarządzanie podmiotami, organizację czasu pracy, promocję i wiele, wiele innych: https://wisebusiness.eu/pl/. Znajdziecie tam również lekcje dot. m.in. sprzedaży, design thinkingu czy fundraisingu internetowego. Korzystajcie!


Ten etap w naszych działaniach się kończy, ale platforma i cała jej merytoryczna zawartość zostaje do Waszej dyspozycji.


Dziękujemy Wam wszystkim za zaangażowanie!!!

×