W ramach projektu SKY spotkaliśmy się z przedstawicielkami Urzędu Pracy w Szamotułach, z Panią Dyrektor Jolantą Gałkowska oraz z Panią Anną Baran – Specjalistką ds. rozwoju zawodowego.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Centrum Integracji Społecznej Fundacji Barka, doradca zawodowy i opiekun mieszkań treningowych. W ramach projektu mikro-treningi przejdzie 25 uczestników CIS, a program szkolenia przygotowany zostanie we współpracy z firmami, dzięki czemu szkolenie będzie odpowiadało na potrzeby pracodawców na konkretnym stanowisku pracy.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o metodach rekrutacji uczestników do projektu, o wyborze najlepszej ścieżki wsparcia dla nich, a także możliwościach, jakie niesie ze sobą projekt i czy jest on możliwy do wcielenia na Polski grunt, jako dodatkowe narzędzie aktywizacji zawodowej. Zastanawialiśmy się, także czy mikro-treningi są odpowiedzią na poprawę sytuacji osób długotrwale bezrobotnych w ich powrocie na rynek pracy, odbudowy dobrych nawyków, wiary w siebie i swoje możliwości. Rozmawialiśmy też o metodzie, dzięki której to pracodawca w dużej mierze odpowiada na potrzeby pracowników i dostosowuje do nich formy szkolenia i miejsca pracy.

Jesteśmy bardzo ciekawi, co przyniesie przyszłość i jakie będę rezultaty mikro-treningów i tak szerokiej współpracy. ♥️💪

Dziękujemy paniom serdecznie za dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. #pup szamotuły #cec

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach

Comité Européen de Coordination

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i tekst
×