W webinarium SKY uczestniczyło kilkadziesiąt osób, a w tym: Pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotulach Pani Jolanta Gałkowska, przedstawiciele firmy Clar System, Agata Mikus z Przyjęcia Leśna, ekspert

Ds. szkoleń Pani B. Świetlik-Wieczorek, partnerzy z Włoch, Belgii, Francji, Hiszpanii, przedstawiciele Cis Fundacji Barka i ośrodka wsparcia ekonomii społecznej Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

Podczas spotkania mówiliśmy o naszej współpracy, której celem jest wsparcie osób długotrwale bezrobotnych poprzez ich udział w mikro szkoleniach.

💪

W ramach projektu 25 osób przejdzie szkolenia branżowe, które mamy nadzieję, zaprocentują zatrudnieniem w przyszłości.

‼️

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie. Razem możemy więcej!

Powiatowy Urząd Pracy w SzamotułachClar SystemPrzyjęcia LeśnaWspólny StółWielkopolskie Centrum Ekonomii SolidarnejComité Européen de Coordination

×