Z pozoru gminę Krobia i Rokietnica łączy niewiele…

Już nawet podczas szybkiej statystyki demograficznej łatwiej znaleźć było różnice w tych leżących po przeciwległych stronach Poznania gminach niż punkty wspólne.

Ale wczorajsze spotkanie pokazało, że liczy się otwartość i chęć współpracy. A wzajemna wymiana doświadczeń w obszarze polityki społecznej, rewitalizacji i ekonomii społecznej stać się może zaczątkiem ważnych zmian.

Dziękujemy panu Burmistrzowi Łukaszowi Kubiakowi za gościnę i zorganizowanie naszej wizyty. Michał Listwoń za pełną pasji prezentację wielowymiarowego podejścia do rewitalizacji. Edyta Rokicka – dziękujemy za opowieść o Krobskie Centrum Usług Społecznych i przykład dobrej współpracy pomiędzy wieloma instytucjami dla dobra mieszkańców.

Rokietnica.pl cieszymy się, że Wasze partnerstwo lokalne czerpie inspiracje z partnerstwa Gmina Krobia i dzieli się swoimi doświadczeniami w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

×