Do Barki dotarł pierwszy samochód elektryczny współfinansowany przez Krajowy Plan Odbudowy (KPO) w ramach przedsięwzięcia: Wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego Centrum Integracji Społecznej przy FPW „Barka”, realizowanego w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.
Krajowy Plan Odbudowy, czyli:
🇪🇺 odpowiedź Unii Europejskiej na pandemię COVID-19 oraz łagodzenie jej skutków poprzez wzmocnienie jedności społecznej i gospodarczej w Polsce i UE,
🤝 działania, które koncentrują się na interwencjach, przyczyniających się do pobudzenia gospodarki, inwestycji, wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia,
👨‍👩‍👧‍👧 działalność, której odbiorcami są mieszkańcy całej Polski,
💡 przedsięwzięcie, którego idea przewodnia brzmi: “Mierząc się z kryzysem stawiamy na bezpieczną przyszłość.”,
💪 tworzenie silnej gospodarki odporniej na kryzysy, która przyniesie wyższy standard życia,
✅ działania, które wspierają ekologiczne i cyfrowe zmiany, pomagają się do nich dostosować oraz poprawiają opiekę zdrowotną.
♻️ W wyniku współpracy otrzymaliśmy dofinansowanie z UE w wysokości 170.000 zł. Środki te częściowo zostały przeznaczone na zakup samochodu dostawczego z napędem elektrycznym, który podczas jazdy nie generuje lokalnych emisji dwutlenku węgla, co wpływa na zmniejszenie śladu węglowego. Samochód będzie dostępny dla wszystkich pracowników CIS i będzie służył o realizacji działań długofalowych tj. obsługa zleceń zewnętrznych, czy organizacja treningu pracy w różnych zakładach pracy.
Realizacja projektu obejmuje także następujące działania:
☁ zakup przestrzeni dyskowej w chmurze, co wpisuje się w transformację cyfrową,
🟡zapewnienie dostępności produktów przedsięwzięcia dla osób z niepełnosprawnościami,
🌱 edukację ekologiczną uczestników CIS.

×