W ostatni dzień stycznia mieliśmy niezwykłą przyjemność i zaszczyt gościć w Barce Profesora Jerzego Buzka. Ponieważ Prof. Jerzy Buzek nie mógł uczestniczyć w naszych rocznicowych uroczystościach w czerwcu, więc teraz odebrał statuetkę z okazji 30-lecia Barki.
W podziękowaniu podkreślił rolę wspólnoty, otwarcia się na drugiego i pełnego przedstawiania własnego punktu widzenia i wiary, że nawet jeśli się różnimy, to pozostajemy wspólnotą.

Samo spotkanie było wspaniałe: pełne ciepła, życzliwości i braterstwa.
Rozmawialiśmy o wspólnotach solidarnych w Wielkopolsce i ich roli w odbudowie więzi społecznych i włączeniu tych, którzy są w największej potrzebie.

Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie i wspólny czas!

×