W dniach 6-7 października, nasze przedstawicielki – Marysia i Agata spotkały się w Bolonii z partnerami z Belgii, Francji, Hiszpanii i Włoch. A wszystko to w ramach projektu SKY, którego Barka jest partnerem. 💪Tematem spotkania było wypracowanie dobrych praktyk w zakresie mikro szkoleń dla osób długotrwałe bezrobotnych. Wspólnie z partnerami rozmawialiśmy o tym, jak połączyć potrzeby lokalnego rynku z potrzebami i możliwościami osób długotrwale bezrobotnych oraz jak na nie odpowiadać. By wypracować dobre praktyki w zakresie mikro szkoleń będziemy się spotykać z lokalnymi aktorami, przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych, pracownikami i uczestnikami Centrum Integracji, pracodawcami, przedstawicielami miejskiego ośrodka pomocy społecznej i Zakładu Doskonalenia zawodowego. Mamy nadzieję, że wspólne rozmowy pozwolą wypracować efektywny system mikro szkoleń dla osób długotrwałe bezrobotnych odpowiadający potrzebom i możliwościom osób oddalonych od rynku pracy jak i lokalnej społeczności. 💪

×