W ramach projektu SKy, realizowanego z partnerami z Belgii, Francji, Hiszpanii i Włoch przygotowujemy wspólnie z firmami, przedsiębiorstwami społecznymi i instytucjami publicznymi programy szkoleń dla osób długotrwale bezrobotnych. ❗❗

Ze szkoleń z branży sprzątającej, ogrodniczej i obsługi klienta skorzysta kilkadziesiąt osób. Celem jest przygotowanie mikro-treningów, które będą optymalnie dostosowane do potrzeb osób długotrwale bezrobotnych, odpowiadające ich umiejętnościom i kompetencjom oraz potrzebom lokalnego rynku, firm i pracodawców.

🧹Obecnie spotykamy się w małych, branżowych grupach roboczych, aby omówić ścieżki działania. W obszarze usług sprzątających podjęliśmy współpracę z firmą Clar System, która działa na rynku już ponad 20 lat, zatrudniając kilka tysięcy osób i wykonując usługi dla setek firm w całym kraju. Firma Clar System w okresie od 09.2018 do 01.2020 roku realizowała projekt aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, którego celem było przywrócenie zdolności 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez poprawę zdolności Uczestników projektu do zatrudnienia w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz włączenie społeczne. Bardzo się cieszymy, że możemy współpracować z firmą, która wspiera i rozumie osoby w najtrudniejszych sytuacjach życiowych oraz robi to w aktywny sposób. W ostatnich dniach, w spotkaniach grupy roboczej 17 i 23 marca 2023 r. wzięli udział następujący przedstawiciele firmy Clar System: koordynator ds. zatrudnienia Pani Paulina Sierszulska, główny technolog i specjalista ds. szkoleń Pani Anna Kanarkowska, kierownik działu marketingu Pani Ewelina Juszczyk. W spotkaniu wzięli udział także: Prezes Spółdzielnia Socjalna Horyzont Pani Marta Golon, kierownik Centrum Integracji Społecznej Bartosz Pawlak, pracownik socjalny Centrum Integracji Społecznej Joanna Skrzypczak, Justyna Jakubów z Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej oraz Agata Pawlak – koordynatorka projektu. Już wkrótce kolejne spotkania i działania w ramach projektu SKy, o których będziemy was na bieżąco informować! ☁❗

×