„Miarą odpowiedzialności samorządu lokalnego jest poziom odpowiedzialności za najsłabszych jego mieszkańców” – to było motto naszej wizyty studyjnej w Czarnkowie, które usłyszeliśmy z ust zastępcy wójta, Monika Piotrowska.

Dzięki uprzejmości wielu osób mogliśmy poznać i dobrze zrozumieć ideę CUS Czarnków, formułę ustawową centrum usług społecznych oraz różnorodność zlecanych usług społecznych w gminie. W trakcie spotkania odwiedziliśmy też Centrum Integracji Społecznej Fundacja Gębiczyn i Trzecia Przestrzeń w Czarnkowie, które pokazały jak można realizować te usługi w sposób nowoczesny, atrakcyjny i włączający.Cieszymy się, że w wizycie wzięło udział kilkunastu przedstawicieli partnerstwa w Rokietnicy – na czele z Danuta Potrawiak, Sekretarz Gminy, Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej Rafałem Michalskim oraz przedstawicielki BAZA Pracownia spotkań twórczych, Wtz Roktar i Spółdzielnia Socjalna Taroka, a także radni, pracownicy Urzędu Gminy i OPS.

Mamy już plany na przekucie tych inspiracji w nowe inicjatywy ❤💪

×