Wyjechaliśmy! 🇺🇦

Przed nami 🎯 Lwów, rozwijanie partnerstw lokalnych i wzmocnienie ekonomii solidarnej w Ukrainie oraz uczenie się od Спільнота „Емаус – Оселя” i innych ukraińskich organizacji, wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym m.in. osoby w kryzysie bezdomności, osoby uzależnione, osoby z niepełnosprawnością, kobiety doświadczające domowej przemocy.

🙌 Bardzo cieszymy się na ten kolejny etap naszego projektu pt. „EKONOMIA SOLIDARNA – narzędzie aktywizacji społeczno-zawodowej obywateli UA w Polsce i szansa dla Ukrainy”, który realizujemy przez ostatnie miesiące.

Po ponad 2 latach wsparcia osób uchodźczych w Polsce przyszedł ⏳️ czas, aby wymienić się polsko-ukraińskimi 🇺🇦🇵🇱 dobrymi praktykami w zakresie aktywnej reintegracji społeczno-zawodowej oraz aby budować długofalową współpracę z liderami społecznymi w Ukrainie, a wszystko po to, aby najsłabsi w społeczeństwie i osoby w różnych kryzysach mogli budować swoje życie od nowa 🌱🥰

📽🎬 Jest z nami również ekipa filmowa, kręcąca materiał do filmu, którego premiera nastąpi naszej konferencji w czerwcu w siedzibie Barki. Bohaterami filmu są polskie i ukraińskie przedsiębiorstwa społeczne oraz działania w Polsce i Ukrainie, wspierające ekonomię solidarną na rzecz tych najbardziej potrzebujących.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Funduszu Tutaj organizowanym przez Ashoka w Polsce.

×