14 października w Brukseli odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Y.Civic, w którym uczestniczyła młodzież z Belgii, Francji, Polski, Rumunii i Włoch.

👉Tematem było podsumowanie dotychczasowej pracy partnerów, mocnych i słabych stron projektu i jego wpływu na uczestników.

👉Młodzież w trakcie spotkania dzieliła się swoimi doświadczeniami, świadectwami i tym, co projekt wniósł do ich życia. 💬Krystian powiedział: „Dzięki takim wyjazdom odbudowuje poczucie swojej godności i własnej wartości”. 💬Hania przedstawiła prezentację dotyczącą rekomendacji na poziomie krajowym i europejskim w zakresie wsparcia dla młodzieży oraz mówiła o wartościach ważnych dla nas tj. relacje, więzi, przyjaźń, zaufanie, solidarność.

👉Mówiliśmy o zaufaniu i więziach, które budują zaangażowanie obywatelskie. Naszym gościem była też Karolina Kierenkiewicz z organizacji Logos, która opowiedziała o działaniach prowadzonych z i na rzecz młodzieży oraz o realizowanych projektach. Towarzyszył nam również Sebastian Blażyca, który jest doskonałym przykładem zaangażowania obywatelskiego. Sebastian przez długi czas angażował się w działania Barki, jako wolontariusz, by następnie zostać streetworkerem. Młodzi ludzie to ambasadorzy zmiany, których głos jest słyszany. Dziękujemy ❤️🇵🇱🇪🇺

×