👥Zapraszamy do udziału w konferencji połączonej z Targami Pracy i Kariery dla osób z Ukrainy


KIEDY?
29 listopada 2023 (środa)
miedzy 10:00 a 16:00


GDZIE?

ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu (aula, bud. B)
Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
💡Zjawisko przymusowej i dobrowolnej migracji staje się coraz bardziej znamienną cechą współczesnego świata i tym samym wyzwaniem dla wszystkich ludzi, szczególnie tych, którzy w codziennej pracy stykają się z osobami z doświadczeniem migracji. Należą do nich głównie przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów czy instytucji publicznych.
💡Czy jednak w wystarczający sposób jesteśmy uwrażliwieni na potrzeby osób z doświadczeniem migracji?
💡Czy mamy świadomość różnic kulturowych występujących między ludźmi i jesteśmy skłonni, aby z owych różnic uczynić wartość oraz nową jakość?
💡W jaki sposób wspieramy osoby odmienne kulturowo w przezwyciężeniu przeżywanych przez nich trudności oraz w wydobywaniu potencjału, jaki w nich tkwi? Do odpowiedzi na te i wiele innych pytań zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane proponowaną tematyką konferencji.
W programie wydarzenia zaplanowano:
🗣️ prelekcję wprowadzającą Vita Fiorino, który 3 października 2013 r. uratował 47 osób, chcących dotrzeć do wybrzeża Lampedusy. Podczas konferencji po 10 latach od katastrofy, kiedy zginęło 368 osób, wróci pamięcią „na pokład swojej łodzi” – do miejsca, w którym udzielił pomocy i opowie, jak to wydarzenie na zawsze zmieniło jego życie; #Lampedusa
🗣️ prezentacje ekspertów i specjalistów, przedstawiających teoretyczne analizy zagadnień oraz wyniki empirycznych dociekań nt. przymusowej i dobrowolnej migracji;
🗣️ panel dyskusyjny, w którym zaprezentowane zostaną egzemplifikacje tzw. dobrych praktyk, a także dyrektywy kierowane do osób pracujących na co dzień z osobami z doświadczeniem przymusowej i dobrowolnej migracji;
🗣️ debata wójtów, burmistrzów oraz przedsiębiorców, która umożliwi wielopłaszczyznową oraz interdyscyplinarną refleksję, dyskusję oraz wymianę doświadczeń i poglądów w zakresie jednostkowych oraz społecznych doświadczeń pracy z osobami z doświadczeniem migracji.


JAK SIĘ ZGŁOSIĆ ?
http://bit.ly/konferencja-barka


PROGRAM ?ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Elementem konferencji będą TARGI PRACY I KARIERY adresowane do migrantek i migrantów z Ukrainy, które są zainteresowane bezpośrednim spotkaniem z pracodawcami oraz znalezieniem nowych ścieżek kariery zawodowej i szeroko rozumianym rozwojem osobistym.

×