👋👋 Uruchomienie Centrum Integracji Społecznej w Gmina Ryczywół to wielkie święto solidarnego gospodarowania. To włączanie w życie społeczno – gospodarcze każdego członka wspólnoty lokalnej. To wzmocnienie potencjału drzemiącego w każdej osobie. To aktywna polityka społeczna i niwelowanie dysproporcji pomiędzy różnymi grupami społecznymi. ❤❤

Gratulujemy i jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy z Wami przebyć ten piękny odcinek drogi, na którym wzrasta cała gmina i każdy jej mieszkaniec!

#aktywnaintegracja#integracjaspołeczna#wielkopolska#politykaspołeczna#centrumintegracjispołecznejPaulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego

×